Vrijwilligersvergoeding onder de loep

13 augustus 2012 | Door redactie

Als een vrijwilliger besluit af te zien van een onkostenvergoeding én uw organisatie is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) dan kunnen uw vrijwilligers een fiscaal voordeel behalen als zij afzien van hun vrijwilligersvergoeding.

Als uw ANBI een vergoedingsregeling voor vrijwilligers heeft, is deze vergoeding meestal onbelast. Besluit uw vrijwilliger om af te zien van het ontvangen van deze vergoeding dan mag hij deze, onder voorwaarden, bij zijn aangifte inkomstenbelasting aftrekken als een gewone gift. Daarover las u eerder al in het bericht ‘Niet-geclaimde vrijwilligersvergoeding is gift’. Voordat uw vrijwilliger hiervoor in aanmerking komt, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De Belastingdienst heeft uw instelling aangewezen als ANBI;
  • U heeft aan de vrijwilliger een verklaring afgegeven dat hij zich heeft ingezet als vrijwilliger;
  • Uw organisatie heeft een regeling waardoor vrijwilligers in aanmerking komen voor een vergoeding;
  • De financiële situatie van uw organisatie is zo stabiel dat u de vergoeding ook daadwerkelijk aan de vrijwilliger kunt uitbetalen;
  • Uw ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen; en
  • De vrijwilliger moet zelf kunnen bepalen dat hij de vergoeding niet wil ontvangen en deze aan u als ANBI schenkt.

Liquiditeit ANBI speelt rol bij onkostenvergoeding

De rechtbank in Arnhem heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarin een ANBI niet genoeg geld in kas had om een vrijwilliger een kostenvergoeding uit te betalen. De vrijwilliger zag af van de vergoeding en trok het bedrag in zijn aangifte inkomstenbelasting af als gift. De rechtbank oordeelde dat de vrijwilliger hiermee correct heeft gehandeld, maar staatssecretaris Weekers van Financiën liet de Tweede Kamer onlangs weten dat hij het niet eens was met deze uitspraak. Volgens de staatssecretaris speelt de liquiditeit van een ANBI namelijk wel degelijk een rol. Als een ANBI niet voldoende liquide is om een vergoeding uit te betalen,  mag de hoogte vergoeding ook niet worden betrokken bij de aangifte inkomstenbelasting. Een vrijwilliger mag alleen afzien van een vergoeding als hij én de ANBI aan de gestelde eisen voldoen.
Rechtbank Arnhem, 2 februari 2012, LJN: BV6037