Vrijwilligersverklaring afzien van vergoeding in 2021

Geeft uw organisatie een vergoeding aan een vrijwilliger, dan kan hij daar ook van afzien. Onder voorwaarden is die vergoeding als gift aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst heeft hier nu een formulier voor, zodat uw organisatie kan bevestigen dat de vrijwilliger afziet van zijn vergoeding.

14 april 2021 | Door redactie

Werkt uw organisatie met vrijwilligers, dan kunt u een vrijwilligersvergoeding geven. Deze vergoeding voor vrijwilligers moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ziet een vrijwilliger af van een vergoeding waar hij wel recht op had, dan kan hij een bedrag in aftrek brengen als gewone gift. Het drempelbedrag voor een gewone gift is 1% van uw drempelinkomen(het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting) met een minimum van € 60. Het bedrag boven deze drempel komt voor aftrek in de inkomstenbelasting in aanmerking. Er geldt een maximum van 10% van het drempelinkomen. Voor culturele ANBI’s is de regeling ruimer. Deze vrijwilligers mogen de gift verhogen met 25% tot een maximum van € 1.250. Om van deze aftrek te profiteren, moet de vrijwilliger wel een vrijwilligersverklaring van uw organisatie hebben.

Vrijwilligersverklaring geeft fiscus duidelijkheid

Uw organisatie vult deze verklaring in, zodat het voor de Belastingdienst duidelijk is dat de vrijwilliger afziet van een vergoeding. Met de vrijwilligersverklaring geeft uw organisatie aan dat:

  • de Belastingdienst uw organisatie heeft aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI);
  • de genoemde persoon voor uw organisatie als vrijwilliger heeft gewerkt;
  • de vrijwilliger recht heeft op een vergoeding voor het verrichten van de werkzaamheden;
  • uw organisatie bereid is om de vergoeding aan de vrijwilliger te betalen en dat er ook voldoende financiële middelen zijn;
  • dat de vrijwilliger heeft aangegeven dat hij in dat jaar afziet van het recht op uitbetaling van de vergoeding.