Weet hoe het zit met uw onkostenvergoeding

28 september 2011 | Door redactie

Maakt uw organisatie gebruik van de inzet van vrijwilligers? En ontvangen die vrijwilligers een onkostenvergoeding naast hun uitkering? Wijs hen dan op de campagne die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samen met UWV WERKbedrijf, gemeenten en SVB is gestart.

De campagne ‘(Bij)verdienen en vrijwilligers en een uitkering’ moet vrijwilligers wijzen op wat uitkeringsinstanties verstaan onder werk. De campagne is onderdeel van ‘Voorkom problemen. Weet hoe het zit’. Hiermee proberen het ministerie van SZW, UWV WERKbedrijf, gemeenten en SVB  voortdurend om de bewustwording onder uitkeringsgerechtigden te vergroten. Vrijwilligers die naast hun uitkering een onkostenvergoeding ontvangen, zijn namelijk verplicht om dit te melden bij hun uitkeringsinstantie.

Vrijwilligerswerk is ook werk

De nieuwe campagne sluit aan bij de boodschap van de regering dat fraude niet mag lonen. De campagne moet uitkeringsgerechtigden wijzen op hun plicht om werk naast een uitkering te melden. De meeste mensen met een uitkering blijken namelijk wel te weten dat ze betaald of onbetaald werk moeten melden, maar ze hanteren vaak niet dezelfde definitie van werk als de uitkeringsinstanties. Formeel vallen zaken als oppassen, een klusje voor de buren uitvoeren en  vrijwilligerswerk doen allemaal onder de definitie werk. Dat is ook het geval als er alleen een onkostenvergoeding tegenover staat. Van zulke bezigheden moet UWV WERKbedrijf dus altijd op de hoogte zijn.

Voor meer informatie kijk op www.weethoehetzit.nl.