WW’er mag onder voorwaarden vrijwilliger zijn

16 januari 2015 | Door redactie

Sinds 1 januari 2015 gelden er soepelere regels voor vrijwilligers met een WW-uitkering. Als zij vrijwilligerswerk verrichten, kan dit namelijk met behoud van de WW-uitkering. Uw organisatie en het vrijwilligerswerk dat u aanbiedt, moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Vorig jaar maakte minister Asscher van Sociale Zaken bekend de regels te verruimen voor WW’ers die vrijwilligerswerk doen. Mensen met een WW-uitkering die bij uw organisatie vrijwilligerswerk willen verrichten, worden hierdoor niet meer op hun uitkering gekort. Hiervoor gelden echter wel enkele voorwaarden. Zo moet uw organisatie over de ANBI-status of SBBI-status beschikken. 

Geen vacature voor vrijwilligerswerk

Ook het vrijwilligerswerk zelf moet aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet het minstens één jaar alleen door vrijwilligers zijn gedaan. Het mag ook niet zo zijn dat u in het jaar voordat de vrijwilliger begint met het werk een vacature heeft geplaatst voor datzelfde werk. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kijkt UWV of er in uw organisatie ander geschikt vrijwilligerswerk is of bij een soortgelijke organisatie. Let er tot slot op dat u de WW’er geen hogere vergoeding geeft dan is toegestaan voor vrijwilligerswerk: maximaal € 150 per maand en maximaal € 1.500 per jaar.