Zonder recht op vrijwilligersvergoeding geen giftenaftrek

Heeft uw organisatie niet de bedoeling om een vrijwilliger een vergoeding voor zijn werk te geven, dan gelden de regels voor het afzien van een vrijwilligersvergoeding niet. De vrijwilliger heeft geen recht op een giftenaftrek. Dit blijkt uit een brief van de directeur Directe Belastingen van het ministerie van Financiën op een vraag van een bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie.

17 juni 2020 | Door redactie

Giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Werkt iemand voor uw organisatie, dan kunt u een vrijwilligersvergoeding geven. Deze vergoeding voor vrijwilligers moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ziet een vrijwilliger af van een vergoeding waar hij wel recht op had, dan kan hij een bedrag in aftrek brengen als gift. Het ministerie van Financiën heeft nu benadrukt dat deze aftrek alleen geldt als de organisatie de bedoeling heeft om een vrijwilligersvergoeding te geven.

Recht op een vrijwilligersvergoeding

De vraagsteller was een bestuurslid van een ANBI met ruim 100 vrijwilligers. De vrijwilligers hadden geen recht op een vrijwilligersvergoeding. Binnen het bestuur van de ANBI was wel discussie ontstaan over de mogelijke giftenaftrek voor het afzien van vrijwilligersvergoeding. De directeur Directe Belastingen gaf recent aan dat er dan geen plaats is voor een giftenaftrek. Vrijwilligers moeten voor deze giftenaftrek wel recht hebben op een vrijwilligersvergoeding. Neemt een vrijwilliger zonder recht op een vrijwilligersvergoeding toch een gift op in zijn aangifte inkomstenbelasting, dan is er sprake van het opzettelijk onjuist doen van aangifte en kan de Belastingdienst een boete opleggen.

Gewone gift in de inkomstenbelasting

Voldoet een vrijwilliger wel aan de voorwaarden voor de giftenaftrek van de vrijwilligersvergoeding, dan merkt de Belastingdienst dat aan als een gewone gift. Het drempelbedrag voor een gewone gift is 1% van uw drempelinkomen(het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting) met een minimum van € 60. Het bedrag boven deze drempel komt voor aftrek in de inkomstenbelasting in aanmerking. Er geldt een maximum van 10% van het drempelinkomen. Voor culturele ANBI’s is de regeling ruimer. Deze vrijwilligers mogen de gift verhogen met 25% tot een maximum van € 1.250.