Hoe kunnen we onze vrijwilligers opnemen in het arbobeleid?

23 juli 2020

Onze organisatie roept regelmatig de hulp in van vrijwilligers. Hoe kunnen we hen het beste opnemen in het arbobeleid?

Volgens de Arbowet is een vrijwilliger geen werknemer. In een organisatie met alleen vrijwilligers zou het dan ook niet nodig zijn om een RI&E op te stellen, een preventiemedewerker aan te stellen, een arbodienst in te schakelen of bhv te organiseren. Ook de Arbeidstijdenwet geldt niet voor vrijwilligers. Toch betekent dat niet dat uw organisatie geen rekening hoeft te houden met vrijwilligers.

De Arbowet stelt vrijwilligers gelijk aan werknemers als er in een organisatie wordt gewerkt met biologische agentia of gevaarlijke stoffen. Het opstellen van een RI&E is dan altijd verplicht. Maar ook als uw organisatie daar niet mee werkt, is het verstandig om de vrijwilligers op te nemen in de RI&E. Neem in het bijbehorende plan van aanpak goede voorlichting voor vrijwilligers op om zo een veilige werkomgeving te creëren.

Vrijwilligers beschermen tegen risico's

Ook moet de werkgever vrijwilligers die een taak uitvoeren die ernstige risico’s met zich meebrengt, beschermen met behulp van beschermings- of hulpmiddelen. Dit geldt in de volgende situaties:

  • werken op hoogte;
  • grote fysieke belasting;
  • risico op gehoorbeschadiging;
  • werken in een zeer koude of hete omgeving.

Daarnaast zijn er een aantal kwetsbare groepen die ook onder vrijwilligers kunnen voorkomen: zwangere vrijwilligers en vrijwilligers jonger dan achttien jaar. Deze groepen mogen niet worden blootgesteld aan een aantal gevaarlijke stoffen. Verder geldt voor jongeren onder andere dat zij in risicovolle werkomstandigheden altijd begeleiding krijgen.

Voor zwangere vrouwen en jonge moeders die hun baby borstvoeding geven, moet u onder andere voldoende gelegenheid regelen om te rusten of te kolven. Ten slotte geldt de algemene zorgplicht van de werkgever voor alle vrijwilligers. Hij moet er dus voor zorgen dat de werkzaamheden die zij uitvoeren hun veiligheid en gezondheid niet bedreigen.