Is een vrijwilligersovereenkomst altijd noodzakelijk?

10 juli 2019

Wij werken veel met vrijwilligers. Afspraken maken we over de mail. Heeft een vrijwilligersovereenkomst dan nog toegevoegde waarde?

Vrijwilligers kiezen bewust voor een bepaalde taak of organisatie. Vaak zijn zij dan ook erg betrokken en gemotiveerd en hebben ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hierdoor zal het niet zo snel gebeuren dat vrijwilligers het écht laten afweten op belangrijke momenten. Maar mocht dat wel gebeuren, dan is het handig om naar een vrijwilligersovereenkomst te kunnen verwijzen. Ook in het geval van een meningsverschil of conflict is het prettig om een aantal afspraken op papier vast te leggen. Dwingende eisen zullen uw vrijwilligers afschrikken. Het is de kunst om wederzijdse afspraken zo helder mogelijk te maken. Vooral als het vrijwilligerswerk continuïteit vereist, bijvoorbeeld bij een chauffeursdienst in de zorg of een telefonische hulpdienst, is dat erg belangrijk.

Benadruk het belang van een vrijwilligersovereenkomst

Een vrijwilligersovereenkomst kan weerstand oproepen, vooral bij mensen die al jaren vrijwilligerswerk doen zónder zo’n overeenkomst. In dat geval is het belangrijk goed te benadrukken dat het in het belang is van beide partijen. Want er staan niet alleen plichten voor de vrijwilliger in, maar ook rechten: waar mag de vrijwilliger op rekenen? Dat maakt een overeenkomst voor vrijwilligers ook juist aantrekkelijk: kennelijk wordt een vrijwilliger in uw organisatie serieus genomen, is er aandacht voor zijn rechten én plichten.

Een vrijwilligersovereenkomst is onderdeel van beleid

Communiceer dus helder over het hoe en waarom en het belang voor beide partijen. De vrijwilligersovereenkomst staat niet op zich, maar maakt deel uit van het gehele vrijwilligersbeleid van de organisatie. Uw beleid komt terug in de bepalingen van de vrijwilligersovereenkomst. Denk ook na over de naam die het krijgt: vrijwilligerscontract is niet zo’n aantrekkelijke term. Dat klinkt heel dreigend en juridisch. Duidelijker en minder zwaar zijn de namen vrijwilligersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst.