Moeten we vrijwilligers apart verzekeren?

24 juli 2019

Kunnen wij een beroep doen op een bestaande verzekering als een vrijwilliger schade aanricht of moeten wij een aparte verzekering afsluiten?

Uw organisatie is verantwoordelijk en vaak ook aansprakelijk voor de schade die vrijwilligers veroorzaken. Toch biedt in de meeste gevallen de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) – een WA-verzekering – van de vrijwilliger voldoende ruimte om dit op te lossen. Wilt u het zekere voor het onzekere nemen, dan kunt u terecht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een speciale vrijwilligerspolis.

Collectieve verzekering voor vrijwilligers

De overheid heeft voor alle vrijwilligers een convenant gesloten met de VNG om deze vrijwilligersverzekering mogelijk te maken. De gemeente kan zo alle vrijwilligers in één keer collectief verzekeren voor ongevallen tijdens hun vrijwilligerswerk. U moet wel uitzoeken of uw gemeente hieronder valt, want niet elke gemeente heeft zo’n verzekering. Vindt er een ongeluk plaats, dan moet de vrijwilliger of uw organisatie het schadeformulier invullen en opsturen naar de eigen WA-verzekering. Als de vrijwilliger die niet heeft of als de eigen WA-verzekering onvoldoende dekking biedt, kunt u aanspraak maken op de collectieve verzekering van de gemeente. Na de melding van de gemeente neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger of uw organisatie om de schade af te handelen. Zie voor meer informatie het traject ‘Verzekeringen voor vrijwilligers’ op rendement.nl/bestuurtools.