Wie is aansprakelijk bij schade door vrijwilligers?

10 juli 2019

Voor ons jaarlijkse evenement schakelen wij veel vrijwilligers in. Hoe zit het met aansprakelijkheid als een vrijwilliger schade veroorzaakt?

Bij schade is het begrip aansprakelijkheid van belang. Eén van de grondbeginselen uit onze wet is dat iedereen die schade toebrengt aan een ander daarop aangesproken kan worden. De meeste mensen hebben daarom een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) afgesloten. Deze verzekering vergoedt de schade van de benadeelde. Ook wanneer de schade ontstaan is tijdens het vrijwilligerswerk, kan de vrijwilliger een beroep doen op de eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Er zijn secondaire verzekeringen voor vrijwilligers

Om onaangename verassingen te voorkomen bieden verzekeraars een AVPverzekering aan voor vrijwilligers. Deze zogeheten secondaire verzekering is een aanvullende verzekering voor die gevallen die de eigen particuliere verzekering niet dekt. Vanwege de secondaire aard van deze verzekering zijn de kosten voor het afsluiten niet zo hoog. Het is aan te raden om deze verzekering voor uw vrijwilligers af te (laten) sluiten, zodat ze goed verzekerd aan de slag kunnen. Naast de vrijwilliger kan ook uw organisatie aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade tijdens een evenement. Dit is bijvoorbeeld het geval als de vrijwilliger de werkzaamheden in opdracht of onder regie van uw organisatie verricht. Niet de vrijwilliger zelf, maar de organisatie als geheel draait dan op voor de gevolgen. Ook tegen eigen aansprakelijkheid kunt u zich verzekeren. Dit gaat met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Zo’n AVB dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde ‘organisatie’ voor letsel en zaakschade aan derden. Dit kunnen ook klanten, bezoekers en eigen werknemers zijn. Deze verzekering is onmisbaar voor elke organisatie. Er zit één ‘maar’ aan: de standaard AVB is niet toegesneden op vrijwilligersorganisaties. Daarom bieden sommige verzekeraars speciale polissen aan.