Vrijwilligers

Een vrijwilliger kan een belangrijke bijdrage leveren aan het doel van uw organisatie. Het voordeel van een vrijwilliger is dat de uitgevoerde werkzaamheden over het algemeen onbetaald zijn of tegen een geringe vergoeding. Toch moet u een goede afweging maken of u en zo ja, welke taken u door vrijwilligers wilt laten uitvoeren en welke door beroepskrachten. Overigens kunnen alleen organisaties zonder winstoogmerk vrijwilligers inzetten. Dat zijn organisaties die geen vennootschapsbelasting betalen, bijvoorbeeld een sportvereniging of ANBI.

Vrijwilligersvergoeding is niet verplicht

Om vrijwilligers gemotiveerd te houden, kunt u hen een vrijwilligersvergoeding geven, of in elk geval een onkostenvergoeding. Dit is niet verplicht. Een vrijwilligersvergoeding mag niet marktconform zijn. Het is verstandig om daarover goede afspraken te maken.

Nieuws

Maximale vrijwilligersvergoeding stijgt naar € 2.100

22-09-2023

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2024 omhoog van € 1.900 naar € 2.100. Dit is het gevolg van de jaarlijkse i...

Onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog per 2023

14-12-2022

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog van € 1.800 naar € 1.900. Dit blijkt uit een aanvulling op een...

Bedank vrijwilligers op deze speciale dag

07-12-2022

Het kan geen kwaad om vrijwilligers regelmatig in het zonnetje te zetten. Ze zetten zich immers vrijwillig in om van het goede doel een succ...

Kans op verkrijgen van VOG is te checken

30-11-2022

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is verplicht voor bepaalde beroepen zoals docenten, kleuterleidsters en taxichauffeurs. Daarnaast ka...