Vrijwilligers

Een vrijwilliger kan een belangrijke bijdrage leveren aan het doel van uw organisatie. Het voordeel van een vrijwilliger is dat de uitgevoerde werkzaamheden over het algemeen onbetaald zijn of tegen een geringe vergoeding. Toch moet u een goede afweging maken of u en zo ja, welke taken u door vrijwilligers wilt laten uitvoeren en welke door beroepskrachten. Overigens kunnen alleen organisaties zonder winstoogmerk vrijwilligers inzetten. Dat zijn organisaties die geen vennootschapsbelasting betalen, bijvoorbeeld een sportvereniging of ANBI.

Vrijwilligersvergoeding is niet verplicht

Om vrijwilligers gemotiveerd te houden, kunt u hen een vrijwilligersvergoeding geven, of in elk geval een onkostenvergoeding. Dit is niet verplicht. Een vrijwilligersvergoeding mag niet marktconform zijn. Het is verstandig om daarover goede afspraken te maken.

 

Geen tewerkstellingsvergunning voor alle Oekraïners?

Buitenlandse werknemers | Publicatiedatum 03-06-2022

Binnen onze organisatie willen we vluchtelingen uit Oekraïne de kans geven om bij ons aan het werk te gaan. We willen ons daarbij zo goed mogelijk aan de regels...

Welke opleidingen zijn er voor de bhv en zij die verplicht?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | Publicatiedatum 03-12-2021

Een van onze bedrijfshulpverleners heeft een andere baan gevonden en gaat dus helaas weg. Er is een vrijwilliger die zijn bhv-taken wil overnemen, maar die heeft geen...

Welke belanghebbenden zijn er bij de invoering van een rookvrij werken?

Preventie | Publicatiedatum 26-07-2021

Binnen onze organisatie gaan we aan de slag met rookvrij werken. Voor 1 januari 2022 moesten de rookruimtes immers verdwenen zijn. We vragen ons af welke belanghebbenden...

Afspraken maken over nevenwerkzaamheden

Arbeidsovereenkomst 4 minuten | 28-03-2022

Werknemers die verschillende parttimefuncties hebben of die naast hun ‘hoofdbaan’ als freelancer of vrijwilliger werken. Tegenwoordig komt d...

Beloningen voor vrijwilligers en de loonheffingen

Vrijwilligers 5 minuten | 03-01-2022

Vrijwilligers zijn die personen die onbetaald en onverplicht werk verrichten voor anderen – bijvoorbeeld voor uw onderneming – of voor de ma...

Betrek achterban met behulp van mobiele journey

Goede doelen 8 minuten | 09-06-2021

Stichtingen en verenigingen richten zich vaak op kortetermijndoelen waarbij vooral aandacht is voor het aantal donaties. Logisch, want dat g...

Vrijwilligersregeling

Vrijwilligers Publicatiedatum 29-06-2022

Vrijwilligers zijn natuurlijk zeer welkom binnen organisaties, omdat ze gemotiveerd zijn en geen geld kosten. Maar een vrijwilliger moet voor de vrijwilligersregeling...

Erkenning en waardering van vrijwilligers

Vrijwilligers Publicatiedatum 28-12-2020

Vrijwilligers zijn vaak een onmisbare schakel in uw organisatie. Ze nemen u veel werk uit handen en zorgen ervoor dat uw organisatie zich kan inzetten voor het goede...

Heeft u een vraag over Vrijwilligers?

Bart Agerbeek
Bart Agerbeek
Belastingadviseur, Partner
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Vrijwilligers?

Bart Agerbeek
Bart Agerbeek
Belastingadviseur, Partner
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie