Vrijwilligers

Een vrijwilliger kan een belangrijke bijdrage leveren aan het doel van uw organisatie. Het voordeel van een vrijwilliger is dat de uitgevoerde werkzaamheden over het algemeen onbetaald zijn of tegen een geringe vergoeding. Toch moet u een goede afweging maken of u en zo ja, welke taken u door vrijwilligers wilt laten uitvoeren en welke door beroepskrachten. Om vrijwilligers gemotiveerd te houden, kunt u een vrijwilligersvergoeding verstrekken. Deze is, net als een onkostenvergoeding, niet verplicht. Het is verstandig om daarover goede afspraken te maken.

 

Uitgelicht

Coronacrisis: protocollen voor vrijwilligersactiviteiten

Nu de overheid de maatregelen steeds meer versoepelt, krijgen ook non-profitorganisaties weer meer ruimte. Het is dan wel de vraag...

Nieuws
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 10-06-2020

Vrijwilligersovereenkomst

In sommige organisaties wordt gebruikgemaakt van vrijwilligers. Vaak zijn dat gemotiveerde mensen die van grote waarde kunnen zijn...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 13-08-2019

Onderzoek waarom uw organisatie met vrijwilligers...

In veel organisaties staat het vrijwilligerswerk door de coronacrisis on hold. De veranderde realiteit vraagt om nadenken en keuzes...

Verdiepingsartikel
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 25-05-2020

Vrijwilligersregeling

Vrijwilligers zijn natuurlijk zeer welkom binnen organisaties, omdat ze gemotiveerd zijn en geen geld kosten. Maar een vrijwilliger...

Infograhpic
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 30-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Onderzoek waarom uw organisatie met vrijwilligers werkt

Vrijwilligers 5 minuten | 25-05-2020

In veel organisaties staat het vrijwilligerswerk door de coronacrisis on hold. De veranderde realiteit vraagt om nadenken en keuzes maken....

De regels voor het belonen van bestuurders in non-profitorganisaties

Non-profit 5 minuten | 24-12-2019

Uw organisatie is er niet op uit om zo veel mogelijk winst te behalen. Al het geld dat u binnenhaalt – via fondsenwerving of anderzins – gaa...

Het belang van algemene voorwaarden voor uw organisatie

Non-profit 5 minuten | 06-11-2019

Ondanks de grote diversiteit in verenigingen en stichtingen geldt dat iedereen baat heeft bij sterke algemene voorwaarden. Naast het besche...

Infographics

Vrijwilligersregeling

Vrijwilligers Publicatiedatum 30-07-2019

Vrijwilligers zijn natuurlijk zeer welkom binnen organisaties, omdat ze gemotiveerd zijn en geen geld kosten. Maar een vrijwilliger moet voor de vrijwilligersregeling...

E-learning

Arboregels voor flexibele werknemers
Videocollege
12 minuten
18-07-2017

Vraag en antwoord

Wat zijn de AVG-rechten van betrokkenen?
Betrokkenen zijn alle personen van wie u de persoonsgegevens heeft verwerkt. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers, maar ook donateurs, vrijwilligers of zakenrelaties. Sinds 25 mei 2018 moet u voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op grond van de AVG hebben betrokkenen... Lees het hele antwoord