Vrijwilligers

Een vrijwilliger kan een belangrijke bijdrage leveren aan het doel van uw organisatie. Het voordeel van een vrijwilliger is dat de uitgevoerde werkzaamheden over het algemeen onbetaald zijn of tegen een geringe vergoeding. Toch moet u een goede afweging maken of u en zo ja, welke taken u door vrijwilligers wilt laten uitvoeren en welke door beroepskrachten. Om vrijwilligers gemotiveerd te houden, kunt u een vrijwilligersvergoeding verstrekken. Deze is, net als een onkostenvergoeding, niet verplicht. Het is verstandig om daarover goede afspraken te maken.

 

Uitgelicht

Vrijwilligers inzetten in tijden van de coronacrisis

Voor veel goede doelen heeft de coronacrisis grote gevolgen. Evenementen en acties staan stil en veel organisaties hebben helaas de...

Nieuws
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 01-04-2020

Vrijwilligersovereenkomst

In sommige organisaties wordt gebruikgemaakt van vrijwilligers. Vaak zijn dat gemotiveerde mensen die van grote waarde kunnen zijn...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 13-08-2019

Moeten we vrijwilligers apart verzekeren?

Kunnen wij een beroep doen op een bestaande verzekering als een vrijwilliger schade aanricht of moeten wij een aparte verzekering afsluiten?

Vraag en antwoord
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

Vrijwilligersregeling

Vrijwilligers zijn natuurlijk zeer welkom binnen organisaties, omdat ze gemotiveerd zijn en geen geld kosten. Maar een vrijwilliger...

Infograhpic
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 30-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Onderzoek waarom uw organisatie met vrijwilligers werkt

Vrijwilligers 5 minuten | 25-05-2020

In veel organisaties staat het vrijwilligerswerk door de coronacrisis on hold. De veranderde realiteit vraagt om nadenken en keuzes maken....

De regels voor het belonen van bestuurders in non-profitorganisaties

Non-profit 5 minuten | 24-12-2019

Uw organisatie is er niet op uit om zo veel mogelijk winst te behalen. Al het geld dat u binnenhaalt – via fondsenwerving of anderzins – gaa...

Het belang van algemene voorwaarden voor uw organisatie

Non-profit 5 minuten | 06-11-2019

Ondanks de grote diversiteit in verenigingen en stichtingen geldt dat iedereen baat heeft bij sterke algemene voorwaarden. Naast het besche...

Infographics

Vrijwilligersregeling

Vrijwilligers Publicatiedatum 30-07-2019

Vrijwilligers zijn natuurlijk zeer welkom binnen organisaties, omdat ze gemotiveerd zijn en geen geld kosten. Maar een vrijwilliger moet voor de vrijwilligersregeling...

E-learning

Arboregels voor flexibele werknemers
Videocollege
12 minuten
18-07-2017

Vraag en antwoord

Kan de OR een bijdrage leveren aan vrijwilligersbeleid?
Uw ondernemingsraad kan inderdaad zelf het initiatiefrecht gebruiken om vrijwilligersbeleid te ontwikkelen en ingevoerd te krijgen (artikel 23 WOR). Het is verstandig om uw bestuurder hier van tevoren van op de hoogte te stellen. Als hij namelijk laat weten daar geen prijs op te stellen,... Lees het hele antwoord