Thema Waardeoverdracht pensioen

Naar themapagina

Tweede Kamer geeft extra tijd voor afkoop mini-pensioen

Voor mini-pensioenen die zijn ontstaan in 2017 en 2018, gaat voor eventuele afkoop een langere overgangsperiode gelden. Daarvoor is bij de behandeling van het wetsvoorstel voor Verzamelwet pensioenen 2019 een amendement aangenomen.

25 oktober 2018 | Door redactie

De volledige Tweede Kamer heeft zich onlangs achter het wetsvoorstel voor de Verzamelwet pensioenen 2019 (pdf) geschaard. Bij de stemming stemde de Tweede Kamer ook in met een amendement (pdf) van Kamerlid Slootweg (CDA). Dat regelt dat pensioenuitvoerders meer tijd krijgen voor de afkoop van mini-pensioenen. Dit zijn pensioenaanspraken van maximaal € 2 per jaar.

Afkoop mini-pensioen tot 1 juli 2019 mogelijk

Pensioendeelnemers kunnen heel kleine pensioenen die zijn ontstaan in 2017 en 2018 laten afkopen voordat die mini-pensioenen per 2019 komen te vervallen. Deelnemers zouden zich tot 31 december 2018 mogen melden voor afkoop, maar in dat geval hebben pensioenuitvoerders te weinig tijd om de afkoop nog in 2018 af te wikkelen. Het aangenomen amendement regelt dat pensioenuitvoerders een half jaar langer de tijd hebben, dus tot 1 juli 2019. Pensioendeelnemers kunnen zo hun mini-ouderdomspensioen behouden, in plaats van dat het definitief vervalt.

Meer rechten voor PVT en PV rond pensioen personeel

In de Verzamelwet pensioenen 2019 zijn ook nog diverse andere kleine wijzigingen in de pensioenwetgeving opgenomen. Zo krijgen de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV) meer rechten met betrekking tot het pensioen van werknemers. Het wetsvoorstel is nog niet goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking