Kraamverlof voor partners is uitgebreid

19 januari 2015 | Door redactie

Sinds begin dit jaar mag een werknemer ook drie dagen ouderschapsverlof opnemen als zijn partner bevalt. Voorheen had een partner alleen recht op twee dagen kraamverlof. Die drie extra dagen hoeft u hem echter niet uit te betalen.

In het bericht ‘Regels rond verlof zijn gewijzigd’ kon u al lezen dat op 1 januari 2015 de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden in werking is getreden. Eén van de maatregelen uit deze wet is dat uw werknemer zijn ouderschapsverlof nu flexibel kan opnemen. Het is hierdoor voor uw werknemers makkelijker om bijvoorbeeld een deel van het ouderschapsverlof al direct na de bevalling op te nemen en een ander deel van het ouderschapsverlof in een later stadium.

Weigeren van ouderschapsverlof is geen optie

Wil uw werknemer drie dagen ouderschapsverlof opnemen binnen vier weken nadat het kind thuis is (na de bevalling), dan mag u dit niet weigeren. Deze drie dagen worden ook wel vaderschaps- of partnerverlof genoemd. Voor ouderschapsverlof geldt natuurlijk dat u dit sowieso niet mag weigeren, maar u kan wel de spreiding van het verlof weigeren. Wil uw werknemer meer dan drie dagen ouderschapsverlof opnemen binnen vier weken nadat het kind thuis is, dan mag u dit dus wel weigeren. Hij moet hiervoor dan wel een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben en uw werknemer behoudt het recht om het ouderschapsverlof op een ander moment op te nemen.

Ouderschapsverlof in principe onbetaald

De twee dagen kraamverlof zijn in principe betaald, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in de cao of het personeelsreglement. Ouderschapsverlof is in principe onbetaald, maar ook hierover kunnen andere afspraken zijn gemaakt in de cao of het personeelsreglement. Dit geldt ook voor de drie dagen ouderschapsverlof die de werknemer aansluitend aan het kraamverlof kan opnemen.