Meer mogelijkheden bij opname adoptieverlof

19 januari 2015 | Door redactie

Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden gelden er sinds dit jaar nieuwe verlofregels. Eén van de vernieuwingen heeft betrekking op het pleegzorg- en adoptieverlof. Werknemers die dit verlof willen opnemen, zijn niet langer verplicht om het in een onafgebroken periode op te nemen.

In het bericht ‘Nieuwe maatregelen WAA en WAZO in 2015’ heeft u kunnen lezen dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de verlofregels. Hierdoor veranderen ook de regels voor het opnemen van pleegzorg- en adoptieverlof. De totale duur van het pleegzorg- en adoptieverlof blijft hetzelfde – namelijk vier weken – maar de termijn waarbinnen een werknemer dit verlof mag opnemen is verlengd van 18 weken naar 26 weken. De werknemer kan dit verlof vanaf vier weken (voorheen twee weken) vóór de opname van het kind in het gezin gebruiken.

Spreiding van verlof alleen weigeren bij zwaarwegende bedrijfsbelangen

Een andere wijziging is dat een werknemer het pleegzorg- en adoptieverlof nu ook gespreid mag opnemen. Een werknemer kan er nu bijvoorbeeld voor kiezen om het verlof in deeltijd op te nemen en het zo te spreiden over een langere periode, zolang dit binnen de genoemde 26 weken blijft. Voorheen was het nog de bedoeling dat een werknemer het pleegzorg- en adoptieverlof in een aaneengesloten periode van vier weken opnam. De werkgever kan de spreiding van het verlof weigeren als hij hiervoor zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. Het verlof zelf mag hij niet weigeren.

Overzicht van belangrijkste verlofwijzigingen

In het bericht ‘Wijzigingen WAZO door de Tweede Kamer’ ziet u de belangrijkste wijzigingen in de verlofregels op een rijtje. In de berichten ‘Nieuwe regels voor verlof vragen flexibiliteit’, ‘Standaardverdeling ouderschapsverlof verdwijnt’ en ‘Redelijkheid vereist bij aanvraag zorgverlof’ leest u meer over deze maatregelen. De meeste hiervan zijn nu van kracht, alleen de uitbreiding van de personenkring bij zorgverlof en de noodzaak bij opname van langdurend zorgverlof nog niet.