Stem werk en privé op elkaar af met verlof

11 mei 2015 | Door redactie

De helft van de werknemers in Nederland heeft te maken met de zorg voor kinderen en één op de zeven werknemers heeft taken op het gebied van mantelzorg. De verwachting is dat het aantal werknemers dat zorg en werk moet gaan combineren de komende jaren toeneemt. Diverse verlofregelingen kunnen u en uw medewerkers helpen om werk en privé goed op elkaar af te stemmen.

Er zijn diverse soorten verlofregelingen voor bijzondere situaties of gebeurtenissen. Zo is er zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, kraamverlof voor de partner, calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof, kort- en langdurend zorgverlof, adoptieverlof, onbetaald verlof en bijzonder of buitengewoon verlof.

De voorwaarden, regels en procedures van verlofregelingen

Voor al deze verlofregelingen gelden verschillende voorwaarden, regels en procedures. Alsof dat nog niet genoeg is, zijn de bestaande regelingen onlangs ook nog aangepast. Sinds 1 januari 2015 is de Wet modernisering verlof en arbeidstijden namelijk gedeeltelijk in werking getreden. Per 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de maatregelen in werking: dat betreft een deel van de maatregelen rondom het kort- en langdurend zorgverlof. De Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden moet ervoor zorgen dat uw medewerkers hun werk en zorgtaken beter met elkaar kunnen combineren.

Verschillende verlofvormen voor diverse situaties

Voor u is het handig te weten welke verlofvormen er bestaan en voor welke situaties deze van toepassing zijn. Zo kunt u uw medewerkers in veel gevallen een passende oplossing bieden als de situatie daarom vraagt. Lees alles over de verschillende verlofregelingen in het themadossier MT Rendement ‘Verlof in alle soorten en maten’. He themadossier valt morgen bij abonnees op de mat.