Tweede Kamer stemt in met nieuwe verlofregels

15 oktober 2014 | Door redactie

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Als ook de Eerste Kamer met het voorstel akkoord gaat, betekent dit dat er een aantal verlofregels veranderen. HR Rendement zet de belangrijkste wijzigingen in de Wet arbeid en zorg (WAZO) op een rijtje.

Bevallingsverlof

  • Werkneemsters krijgen het recht om hun bevallingsverlof flexibel op te nemen. Ze hoeven dan zes weken na de bevalling niet meer voltijd verlof op te nemen, maar kunnen voor een langere periode deeltijd verlof aanvragen. De totale duur van het verlof blijft hetzelfde.
  • Werkneemsters die zwanger zijn van een meerling krijgen vier weken extra zwangerschapsverlof.
  • Werkneemsters van wie het kind tijdens het bevallingsverlof in het ziekenhuis moet blijven (bijvoorbeeld door vroeggeboorte), krijgen recht op een langere periode bevallingsverlof. Het uitgangspunt is dat moeder en kind tien weken thuis moeten kunnen doorbrengen, voordat de moeder weer aan het werk moet.

Kraamverlof

  • Vaders (of partners) krijgen recht op drie extra dagen verlof na de geboorte van een kind. Deze drie (onbetaalde) dagen zijn een voorschot op het ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof

  • Werknemers krijgen meteen het recht om ouderschapsverlof aan te vragen. De vereiste dat zij hiervoor eerst een jaar in dienst moeten zijn vervalt.
  • Werknemers mogen straks zelf bepalen hoe zij het ouderschapsverlof op willen nemen. Een werknemer mag dus ook voor meer dan 50% van zijn wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof opnemen. Ook kan hij het verlof straks in meer dan zes perioden opdelen.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

  • De personenkring voor kortdurend en langdurend zorgverlof wordt uitgebreid. Een werknemer heeft straks ook recht op zorgverlof als hij zorgt voor een zieke broer, zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of iemand anders in de sociale omgeving.
  • Werknemers mogen straks ook langdurend zorgverlof opnemen voor noodzakelijke zorg bij ziekte of hulpbehoevendheid. Op dit moment mag een werknemer alleen langdurend zorgverlof opnemen voor zorg in verband met een levensbedreigende ziekte.
  • Werknemers mogen straks zelf bepalen hoe zij het langdurend zorgverlof willen spreiden. Volgens de huidige regels kan een werknemer voor een periode van twaalf aaneengesloten weken maximaal de helft van zijn arbeidsduur per week aan langdurend zorgverlof opnemen.