Vrouwen kiezen eerder voor zorg dan voor werk

29 april 2015 | Door redactie

Al jaren roepen (werkende) vrouwen, sommige politieke partijen en andere belangengroeperingen om een eerlijker verdeling van arbeid en zorg tussen vrouwen en mannen. Maar mannen en vrouwen verplichten hetzelfde aantal uren te werken, heeft geen effect op de zorgverdeling. Vrouwen kiezen nu eenmaal eerder voor een parttime baan.

In de strijd om een eerlijke verdeling van zorgtaken over mannen en vrouwen wiordt wel eens geopperd om van bovenaf de werkweek aan te passen. Door de werkweek van mannen verplicht te verkorten, hebben zij meer tijd om zorgtaken op zich te nemen. Vrouwen kunnen dan juist weer wat meer gaan werken en minder tijd aan zorg besteden. Uit onderzoek blijkt dat dit niet zal leiden tot een eerlijker verdeling van zorgtaken, zo staat in een essay van het Verwey-Jonker Instituut, dat geschreven is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Mannen vaker een hoger inkomen

In de praktijk blijkt dat vrouwen nu eenmaal eerder kiezen voor deeltijdwerk dan mannen. Dat zij daardoor hun economische zelfstandigheid verzwakken, is voor hun minder belangrijk. Zorgtaken komen op de eerste plaats. Gewoontes en traditionele rolpatronen, de bestaande werkweek en de balans tussen inkomen en zorg zijn bepalend voor de verdeling. Dat mannen al meer werken en (dus) een hoger inkomen hebben, speelt mee in de beslissing voor vrouwen om (meer) thuis te blijven. Het ministerie ziet meer in modernisering van de wet zoals met het recht op thuiswerk en flexibele verlofmogelijkheden dan in verplichte aanpassing van de werkweek.