Bevestiging (aanvullend) geboorteverlof toekennen

Maatwerkbrief

MS Word 71.80 kb

01-09-2020

Download deze tool
Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof zijn verlofregelingen die zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg.

Partners hebben recht op 1 week geboorteverlof.

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners daarnaast maximaal 5 keer het aantal werkuren per week aanvullend geboorteverlof opnemen. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt.

Met deze maatwerkbrief bevestigt u snel en eenvoudig het (aanvullend) geboorteverlof.Meer informatie over (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof vindt u in de toolbox Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo.