Wijziging periode aanvullend geboorteverlof

Maatwerkbrief

MS Word 71.20 kb

01-09-2020

Download deze tool
Sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 keer het aantal werkuren per week aanvullend geboorteverlof opnemen.

Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt.

Bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen mag de werkgever – in overleg met de werknemer – andere dagen of weken voorstellen aan de werknemer voor het geboorteverlof dan de dagen of periode die door de werknemer is verzocht. Dit mag tot 2 weken voor de ingangsdatum van het verlof.

Met deze maatwerkbrief bevestigt u snel en eenvoudig de gewijzigde periode voor opname van het aanvullende geboorteverlof.Meer informatie over (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof vindt u in de toolbox Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo.