Wat kunnen we doen tegen veel kort verzuim voor artsbezoek?

24 juli 2019

We hebben in onze organisatie veel werknemers die vaak kort verzuim opnemen voor het bezoek aan de tandarts, huisarts of fysiotherapeut. Kunnen we hier iets tegen doen?

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is opgenomen dat werknemers recht hebben op kortverzuimverlof bij ‘spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek door de werknemer’. Bij een doktersbezoek dat niet spoedeisend of onvoorzien is, kunt u dus van de werknemer vragen dit (indien mogelijk) buiten werktijd te plannen of daar vakantie-uren voor op te nemen. Kan een werknemer niet buiten werktijden terecht bij zijn huisarts, dan moet u zijn verzoek om verlof op te nemen toestaan. Dit geldt bijvoorbeeld ook als een parttime werknemer een fietsongeluk krijgt en daardoor direct onder werktijd naar de huisarts moet.

Aanvullende regels

In de cao kunnen aanvullende regels staan over het opnemen van kortverzuimverlof. Is dit niet het geval, dan kunt u hier in het arbeidsvoorwaardenreglement afspraken over maken. U kunt hierin bijvoorbeeld opnemen dat een werknemer artsbezoek zoveel mogelijk aan het begin of het einde van zijn werkdag moet inplannen. U kunt in het arbeidsvoorwaardenreglement ook een maximum aantal keren of uren afspreken dat de werknemer mag gebruiken voor artsbezoek met behoud van loondoorbetaling. Houd er dan wel rekening mee dat de werknemer – ook bij overschrijding van dit maximum – sowieso recht houdt op kortverzuimverlof als het artsbezoek spoedeisend, onvoorzien of niet buiten werktijd te plannen is.

Vakantie-uren

Voldoet het artsbezoek niet aan de bovenstaande criteria, dan kunt u de werknemer vragen om hiervoor vakantieuren op te nemen. U kunt voor dit soort bezoekjes ook standaard 1 vakantiedag per jaar aan uw werknemers schenken. U moet dan wel in uw personeelsadministratie bijhouden welke werknemers hier al wel en geen gebruik van hebben gemaakt.