Wet arbeid en zorg (WAZO)

In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) zijn diverse vormen van verlof vastgelegd die het combineren van werk en zorgtaken voor werknemers eenvoudiger moeten maken. Hierbij kunt u denken aan regelingen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof, ouderschapsverlof, calamiteitenverlof en zorgverlof. Bij sommige verlofvormen krijgt de werknemer een (gedeeltelijke) uitkering van UWV.

Zijn alle verlofvormen in de Wet arbeid en zorg (WAZO) geregeld?

Nee, in aanvuling op de WAZO kunnen in de arbeidsovereenkomst, een personeelsregeling of cao aanvullende afspraken zijn gemaakt over verlof. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rouwverlof, verlof voor een uitvaart, een verhuizing of een huwelijk.

Nieuws

Verzamelwet SZW 2024 door Tweede Kamer

27-10-2023

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2024. Het wetsvoorstel brengt diverse kleine wijzigingen aan in de...

Werkgeversbetaling? Lage Awf-premie over WAZO-uitkering

11-09-2023

Als een werkgever namens UWV een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) betaalt aan een werknemer, geldt over die uitkering alt...

Loon bij afwezigheid vanwege ernstig zieke moeder

17-08-2023

Werkgevers doen er goed aan zich begripvol en flexibel op te stellen als een werknemer afwezig is als gevolg van een ernstig zieke naaste. R...

Minister bekijkt opties voor eenvoudiger verlofstelsel

18-07-2023

Al een langere tijd bestaat de wens om het Nederlandse verlofstelsel simpeler te maken. Er wordt nu gewerkt aan een aantal vereenvoudigingen...