Wet arbeid en zorg (WAZO)

In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) zijn diverse vormen van verlof vastgelegd die het combineren van werk en zorgtaken voor werknemers eenvoudiger moeten maken. Hierbij kunt u denken aan regelingen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof, ouderschapsverlof, calamiteitenverlof en zorgverlof. Bij sommige verlofvormen krijgt de werknemer een (gedeeltelijke) uitkering van UWV.

Zijn alle verlofvormen in de Wet arbeid en zorg (WAZO) geregeld?

Nee, in aanvuling op de WAZO kunnen in de arbeidsovereenkomst, een personeelsregeling of cao aanvullende afspraken zijn gemaakt over verlof. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rouwverlof, verlof voor een uitvaart, een verhuizing of een huwelijk.

Nieuws

Invulling ouderschapsverlof wijzigen is zware opgave

25-04-2024

Alleen met een zwaarwegend bedrijfsbelang mag een werkgever de invulling van het aanvullend geboorteverlof en (betaald) ouderschapsverlof (i...

Scenario’s versimpeling verlofstelsel naar Tweede Kamer

11-04-2024

Minister Van Gennip van SZW heeft de Tweede Kamer mogelijke vereenvoudigingen van het verlofstelsel aangedragen. Door de verlofregelingen te...

Werkgevers onderscheiden zich met verlofregelingen

19-01-2024

Werkgevers treden steeds meer buiten de gebaande paden om aantrekkelijk te zijn op de krappe arbeidsmarkt. Het AD meldt dat vooral grotere w...

UWV betaalt verlofuitkering aan nieuwe werkgever

16-01-2024

Heeft een werknemer recht op een uitkering bij ouderschapsverlof en vertrekt hij naar een andere werkgever, dan mag hij de resterende verlof...