Ongevraagde tracking-cookie nog vaak geplaatst

Het zonder toestemming plaatsen van tracking cookies blijkt een hardnekkig probleem. Toch maken talloze websites de kachel aan met dit verbod. De NOS concludeert na een onderzoek dat van de 10.000 gemonitorde websites er 1.341 ongevraagd tracking cookies plaatsen.

5 maart 2019 | Door redactie

Websites mogen tracking cookies – cookies die de gebruiker volgen over internet – alleen plaatsen na toestemming van de gebruiker. De informatie over het plaatsen moet duidelijk zijn, en de gebruiker moet de toestemming in vrijheid kunnen geven. Dat laatste punt is voor veel websites al een ‘dingetje’: zij werpen een cookiemuur op. De gebruiker kan de website dan alleen bezoeken als hij ‘ja’ antwoordt op de vraag of hij cookies wil.

Ook cookies zonder keuze 

Maar ook bij de informatie over het plaatsen gaat het mis. Veel gebruikers klikken noch ja noch nee aan, maar surfen gewoon door. De bezochte website vat dit op als toestemming en plaatst tracking cookies. De gebruiker heeft dit vaak helemaal niet door, omdat websites er ook niet uitdrukkelijk op wijzen. Dit aspect onderzocht de NOS: van de 10.000 websites plaatsten er 3.237 cookies, ook als de bezoeker geen keuze maakte. Een groot deel daarvan bestond uit analytische en functionele cookies, en dat is gewoon toegestaan. Onderaan de streep bleven er echter 1.341 websites over die tracking cookies plaatsten.

E-Privacyrichtlijn strenger

In de huidige situatie is dit al tegen de wet, maar van de komende e-Privacyrichtlijn wordt verwacht dat deze nog strenger zal zijn. Het doorsurfen op een website zonder keuze te maken, zal dan waarschijnlijk niet meer opgevat mogen worden als verkapte toestemming. Voor websitebeheerders dus zaak om beter te reguleren hoe en wanneer hun website tracking cookies plaatst.