Webwinkel ondervindt oneerlijke concurrentie van buiten EU

Volgens Detailhandel Nederland hebben Nederlandse webwinkels te maken met oneerlijke concurrentie van webwinkels die buiten de EU gevestigd zijn. Deze profiteren op een manier die niet voor EU-webwinkels is weggelegd.

9 juli 2019 | Door redactie

Brancheorganisatie Detailhandel Nederland vindt dat gewone en webwinkels lijden onder oneerlijke concurrentie met webwinkels (tool) van buiten de EU. Consumenten bestellen daar inmiddels massaal, vooral bij Chinese webwinkels. Maar die hebben dus een onterecht voordeel, aldus Detailhandel Nederland in een rapport (pdf). Zij merken het volgende op:

  • Producten in de EU moeten voldoen aan allerlei veiligheidseisen. Dat stelt organisatorische eisen en brengt kosten met zich mee. Webwinkels van buiten de EU die rechtstreeks aan de consument leveren, voldoen niet aan die eisen.
  • Tot 2021 zijn er twee vrijstellingen op direct geïmporteerde producten: een BTW-vrijstelling voor producten die minder kosten dan € 22 en een vrijstelling van douanerechten (tool) voor producten onder de € 150. Hierdoor kunnen niet-EU-webwinkels goedkoper leveren.
  • Door internationale postovereenkomsten is pakketverzending van buiten de EU goedkoper dan verzending binnen de EU.
  • Nederlandse webwinkels dragen bij aan recyclingprogramma’s, internationale webwinkels niet. Als bij-effect moeten Nederlandse webwinkels ook die afvalstromen bekostigen.

Tegenvallers moeilijk op te vangen

Detailhandel Nederland pleit dan ook voor een gelijk speelveld, waardoor de concurrentiepositie van webwinkels in de EU weer gelijkgetrokken wordt: met de kleine marges die er bestaan bij het webwinkelen, kunnen de uitbaters dergelijke concurrentie-tegenvallers maar heel moeilijk opvangen.