Werkdruk

Een te hoge werkdruk betekent dat de eisen van de situatie niet in balans zijn met de capaciteiten van een werknemer. Een werknemer moet bijvoorbeeld te veel doen in een te korte tijd. Lang aanhoudende hoge werkdruk kan leiden tot klachten bij een werknemer, bijvoorbeeld spanningsklachten, overspannenheid of zelfs een burn-out. Het is dus belangrijk om werkdruk op een gestructureerde manier aan te pakken. Een eerste stap is om - bijvoorbeeld samen met de werknemer - de werkdrukveroorzakers in beeld te brengen. Daarnaast kunt u denken aan het herverdelen van werkzaamheden, bijscholen van de werknemer of aanpassen van de werkwijze. Ook een meer flexibele of behulpzame houding van collega’s kan veel oplossen.

Uitgelicht

OR moet bij advies letten op gevolgen werkdruk

De ondernemingsraad (OR) heeft adviesrecht over voorgenomen besluiten van bedrijfseconomische aard. Bij een adviesaanvraag hierover...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 21-06-2019

Oplossing werkdruk niet alleen kwestie van meer...

Structureel hoge werkdruk kan leiden tot werkstress en ervoor zorgen dat werknemers langdurig uitvallen. In de Week van de Werkstress...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 12-11-2019

Herken hoge werkdruk

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was de werkdruk nog nooit zo hoog als tegenwoordig. Driekwart van de hoogopgeleiden zegt...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 12-08-2019

Hoe zeg ik het beste 'nee' tegen extra werk?

Als sprake is van hoge werkdruk en werknemers proberen extra werk bij een collega uit uw team neer te leggen, hoe kunnen ze daar dan...

Vraag en antwoord
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 30-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Hoe zit het met het recht op onbereikbaarheid van uw achterban?

PSA 4 minuten | 29-07-2020

Een goede balans in werk en privé is van belang voor de gezondheid van uw achterban. Het vele thuiswerken als gevolg van de coronacrisis kan...

Hoe de arbocatalogus kan helpen

Arbocatalogus 5 minuten | 25-06-2020

Eén van de ernstigste vormen van psychosociale arbeidsbelasting is blootstelling aan agressie en geweld. Deze vormen van ongewenst gedrag gr...

Herkennen en voorkomen van een bore-out onder werknemers

PSA 4 minuten | 06-11-2019

Burn-outklachten, daar bent u als arboprofessional alert op. Maar inmiddels speelt ook het omgekeerde: bore-out. Het wordt wel de nieuwe w...

Infographics

Werkstress door PSA

PSA Publicatiedatum 24-09-2020

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting...

Vraag en antwoord

Vertrouwenspersoon of een maatschappelijk werker: wat is het verschil?
Er is wel een verschil tussen de functies van een vertrouwenspersoon en een bedrijfsmaatschappelijk werker. Een vertrouwenspersoon is er voor werknemers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Breder... Lees het hele antwoord