16 t/m 19 november: Week van de Werkstress

Dit jaar vindt de Week van de Werkstress plaats van 16 tot en met 19 november. Deze week staat in het teken van het verminderen van werkstress. Om dat voor elkaar te krijgen organiseren werkgevers activiteiten om werkstress aan te pakken en gaan werknemers en werkgevers in gesprek over werkstress en werkplezier.

13 november 2015 | Door redactie

Samen met TNO en het Nederlands Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Week van de werkstress. Allerlei organisaties doen mee en organiseren dan verschillende activiteiten om werkstress onder de aandacht te brengen. Denk daarbij aan gesprekken over werkstress, werkplezier en de balans tussen werk en privé. Maar het is ook mogelijk om een stresstest te doen, een yogaworkshop te volgen of informatie te krijgen over bewegen in de lunchpauze.

Burn-out is nummer één beroepsziekte

Werkstress komt veel voor, zelfs zo veel dat werkstress de lijst met beroepsziekten aanvoert. Werknemers kunnen hun werkstress checken op de Facebook-pagina van de campagne. Vooral jongeren lopen een groot risico op een burn-out. En heeft een werknemer eenmaal een burn-out gehad, dan loopt hij een groter risico om een tweede te krijgen. Belangrijk dus om ook met jongeren het gesprek over werkstress en de preventie van burn-out (tool) aan te gaan.

Gratis toolbox met beeldmateriaal

Wil uw OR in uw organisatie ook extra aandacht besteden aan werkstress? Maak dan gebruik van de toolbox (zip-file), daarin vindt u onder andere beeldmateriaal om te kunnen communiceren over de Week van de Werkstress. Wil de bestuurder het arbeidsomstandighedenbeleid wijzigen, dan is uw instemmingsrecht volgens artikel 27 WOR van toepassing.
De Week van de Werkstress is onderdeel van een vierjarige campagne van het ministerie van SZW over psychosociale arbeidsbelasting. Daaronder vallen werkdruk en werkstress, agressie en geweld, pesten en intimidatie.