Bestrijd werkstress met oprechte interesse

13 februari 2015 | Door redactie

De werkdruk op de werkvloer neemt steeds verder toe. Stress en toenemend ziekteverzuim zijn hiervan een direct gevolg. U kunt de werkstress verminderen; alleen al door goed naar uw medewerkers te luisteren en oprecht interesse te tonen in hun welzijn.

Uit grootschalig onderzoek van Effectory onder ruim 400.000 medewerkers in Nederland blijkt dat de werkdruk voor een groot deel van de medewerkers te hoog is. De cijfers liegen er niet om:

  • 63% vindt de werkdruk goed (in 2012 was dit nog 68%);
  • ruim een derde vindt de werkdruk te hoog of veel te hoog;
  • de stelling 'ik heb voldoende tijd om mijn taken goed uit te voeren' krijgt een 5,8;
  • de stelling 'deadlines gaan niet ten koste van de kwaliteit van het werk' krijgt een 4,9;
  • de personeelsbezetting in organisaties scoort een 5,1.

De steeds toenemende werkdruk is een gevolg van de crisis en de vele bezuinigingsrondes, fusies en inkrimpingen. Binnen veel organisaties zijn medewerkers gedwongen dezelfde hoeveelheid werk met minder arbeidskrachten te verzetten. De werkdruk neemt hierdoor toe. Omdat de werkdruk aanhoudt en niet afneemt, leidt dit tot werkstress, oververmoeidheid en hoofdpijn. De kwaliteit van het werk neemt hierdoor af en het ziekteverzuim toe.

Ziekteverzuim en langdurige uitval afremmen en voorkomen

Om de werkstress af te laten nemen, is het belangrijk dat u met uw medewerkers in gesprek gaat en probeert te achterhalen wat precies het probleem is. Zo kunt u samen bekijken of u werkprocessen efficiënter kunt organiseren, de werksfeer kunt verbeteren en of u de taakverdeling en doelstellingen kunt herformuleren zodat ze duidelijk, realistisch en haalbaar zijn. Zelfs als u niet direct een concrete oplossing kunt bieden, zijn uw medewerkers geholpen met een goed gesprek. Het feit dat u oprecht interesse toont, de werkdruk en werkstress benoemt en bespreekbaar maakt en luistert naar hun verhaal, maakt dat uw medewerkers zich gesteund voelen. Hierdoor kunt u het ziekteverzuim en langdurige uitval voor een groot deel afremmen of voorkomen.