COR: situatie gevangeniswerknemers onhoudbaar

10 mei 2017 | Door redactie

Werknemers van justitiële inrichtingen werken onder zware omstandigheden. Ze ervaren een te hoge werkdruk, er is veel ziekteverzuim en agressie tegen werknemers neemt toe. De centrale ondernemingsraad (COR) noemt de situatie onhoudbaar.

De arbeidsomstandigheden binnen justitiële inrichtingen zijn onhoudbaar volgens de centrale ondernemingsraad (COR) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De DJI kampt met verschillende problemen: er is een overcapaciteit van 3.000 bedden in totaal, verspreid over verschillende locaties. Als deze overcapaciteit geconcentreerd zou mogen worden, zouden 10 van de 54 gevangenissen dicht kunnen. Dit zou echter grote gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in het noorden en oosten van het land. De Tweede Kamer heeft daarom besloten dat er geen gevangenissen mogen sluiten.

COR oefende druk uit

Daarnaast zijn de afgelopen jaren zo’n 2.700 voornamelijk jonge werknemers vertrokken door de openstelling van vacatures van andere overheidsdiensten. Volgens de OR ligt de gemiddelde leeftijd van de werknemers nu boven de vijftig jaar. De oudere werknemers draaien echter niet alle soorten diensten wat tot een hoge werkdruk leidt bij overige werknemers. Bovendien zijn er 500 werknemers die niet ingezet kunnen worden omdat ze niet over de juiste vaardigheden beschikken. Het ziekteverzuim ligt op 6,8%. De bestuurder heeft naar aanleiding van de druk die de COR uitoefende in een paar maanden tijd 540 nieuwe werknemers aangenomen maar dat is volgens de werknemers niet genoeg.

COR kan op basis van initiatiefrecht voorstellen doen

Een te hoge werkdruk is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (tools). Ook agressie op de werkvloer is een vorm van PSA. Het kan leiden tot ziekteverzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. Een OR handelt niet in individuele gevallen, maar bij signalering van een trend kan de raad bij de bestuurder aan de bel trekken. Dankzij het initiatiefrecht (tool) dat de OR heeft op basis van artikel 23 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), kan de raad voorstellen om het probleem te verhelpen indienen bij de bestuurder. Als de OR tijdig inspringt, kan slechte publiciteit voorkomen worden. Zo probeerden de werknemers van de DJI de problemen de afgelopen maanden onder de aandacht van de pers te brengen.