Foutief beeld van leidinggevenden over werkstress werknemers

23 november 2017 | Door redactie

Veel leidinggevenden hebben een verkeerd beeld van de mate van stress die hun werknemers op de werkvloer hebben. 40% van de managers denkt dat hun werknemers nauwelijks stress ervaren.

Niet alleen óf werknemers werkstress ervaren, is bij veel leidinggevenden verkeerd, blijkt uit een onderzoek van GfK in opdracht van Arbo Unie, maar het merendeel van de leidinggevenden (58%) verkeert ook in de veronderstelling dat werknemers met stress te veel taken op hun bordje hebben. Dit terwijl werkstress juist niet alleen ontstaat door een grote hoeveelheid werk, maar ook door het gevoel van te weinig autonomie. Daarnaast zijn werknemers sneller gestresst als zij weinig steun krijgen van hun omgeving.

Stijl van leidinggeven kan bijdragen aan werkstress

Werkgevers kunnen actie ondernemen tegen werkstress door het als risico aan te merken in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) (tools). Maatregelen tegen werkstress kunnen zij opnemen in het bijbehorende plan van aanpak. Daarnaast doen zij er goed aan om signalen van werknemers serieus te nemen en niet hun eigen stressbeleving als vertrekpunt te nemen. 75% van de ondervraagde managers uit het onderzoek noemt zichzelf namelijk zeer stressbestendig. Daarnaast kan een leidinggevende ook zijn eigen functioneren onder de loep leggen en nagaan of zijn stijl van leidinggeven mogelijk iets te maken heeft met de werkstress die werknemers ervaren.