Gebrek aan autonomie en te veel werk oorzaak werkdruk

2 oktober 2020 | Door redactie

Werkdruk is een van de vormen van psychosociale arbeidsbelasting die risico op stress met zich meebrengen. Werknemers die uitvallen met psychische klachten zijn vaak langdurig afwezig. Zorg dus dat u herkent wanneer er sprake is van hoge werkdruk.

Er zijn nogal wat zaken die de werkdruk beïnvloeden, zowel gunstig als ongunstig. Het is goed om te weten welke factoren hierop van invloed zijn zodat de werkgever actief beleid kan voeren om hoge werkdruk tegen te gaan. De hoeveelheid werk is de voornaamste oorzaak van een hoge werkdruk. Veel reorganisaties bijvoorbeeld hebben tot gevolg dat er simpelweg te veel werk in te weinig tijd moet worden gedaan. Maar er spelen nog meer factoren een rol.

Gunstige invloed autonomie op werkdruk

Naast te veel werk moeten doen in te weinig tijd is een gebrek aan autonomie een belangrijke oorzaak van hoge werkdruk. Als werknemers de vrijheid hebben om zelf hun werk te plannen en in te delen heeft dat een gunstige invloed op de ervaren werkdruk. Dit gevoel van autonomie (zelfsturing) is één van de belangrijkste waarden voor een mens, en dus ook in het werk. Door hier zo veel mogelijk rekening mee te houden, heeft u al een effectief middel in handen om ziekteverzuim te verminderen.

Slechte relatie leidinggevende geeft stress

Niet alleen een gebrek aan regelmogelijkheden kan het gevoel van werkdruk veroorzaken, ook zaken die om en rond het werk spelen, bepalen of iemand werkdruk voelt. Een slechte relatie met de leidinggevende of onveilige werksituaties  bijvoorbeeld kunnen stress tot gevolg hebben. Zo spelen ook de volgende factoren een belangrijke rol:

  • hoge of onduidelijke  taakeisen;
  • gebrek aan kennis en vaardigheden;
  • arbeidsconflicten;
  • slechte arbeidsomstandigheden.

Al deze risicofactoren moeten in kaart gebracht worden en aandacht krijgen bij de aanpak van PSA. Dat gebeurt in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak.