Grote verschillen in ervaren werkdruk bij werknemers

1 juni 2023 | Door redactie

Werkdruk is een belangrijke veroorzaker van werkstress. Het verzuim als gevolg van stressklachten is weer even hoog als voor de coronacrisis. Werkgevers die dit willen aanpakken, moeten eerst helder zien te krijgen wat werkdruk precies inhoudt.

Uit de laatste Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat het ziekteverzuim en het aandeel werknemers met stressklachten weer even hoog is als voor de coronacrisis. Zowel werknemers als werkgevers ervaren een toename van de werkdruk. Voor 37% van de respondenten was werkdruk de belangrijkste reden om zich ziek te melden. Werkdruk kan verschillende oorzaken hebben. Wat werkdruk is, kan bovendien voor iedereen verschillend zijn, net als het ervaren van te hoge werkdruk. TNO hanteert bij onderzoeken de volgende kenmerken:

  • een werknemer krijgt langere tijd zijn werk niet af;
  • een werknemer kan zijn werk niet zo goed doen als verlangd wordt;
  • hij kan hier zelf niets aan veranderen.

Klachten over werkdruk serieus nemen

Wie werkdruk aan wil pakken, moet eerst weten wat werkdruk in de eigen organisatie precies inhoudt: verstaat iedereen daar hetzelfde onder? En maatregelen om hoge werkdruk tegen te gaan, werken alleen als ze gedragen worden door MT en leidinggevenden. Uit diverse onderzoeken blijkt telkens weer dat sociale steun van leidinggevenden als ondersteunend wordt ervaren bij psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en dus ook bij werkdruk. De meeste werknemers willen graag werken, zeker als ze daar het nodige plezier uit kunnen halen. Neem klachten over werkdruk dus altijd serieus en onderzoek waar ze vandaan komen. Voor werkgevers heeft TNO diverse tools over werkdruk ontwikkeld en samengebracht in de Werkdruk Wegwijzer. Meer weten over de aanpak van werkdruk? Lees het verdiepingsartikel Werkdruk aanpakken door maatregelen op alle niveaus.