Minder mentale klachten door vergroening werkplek

20 januari 2022 | Door redactie

Een groene werkomgeving is goed voor de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van werknemers. Dat gaat verder dan het plaatsen van planten in kantoorruimtes. De geestelijke gezondheidszorg zet vergroening in voor de vermindering van mentale gezondheidsproblemen.

Werkgevers die activiteiten als lunchwandelen bij hun werknemers stimuleren, houden daar mogelijk weerbaarder werknemers aan over. 'Buiten zijn' kan een belangrijke bijdrage leveren aan de mentale gezondheid. Dat dit belang inmiddels erkend wordt, blijkt uit 'Recept voor Groene GGZ', geschreven door vertegenwoordigers van 14 GGZ-instellingen. Hierin staan plannen om vergroening te gebruiken voor de verbetering van gezondheid en welzijn van medewerkers en cliënten. Daarvoor kijken de deelnemende organisaties niet alleen naar de arbeidsomstandigheden in het pand, maar ook naar de gebouwen zelf en de omgeving ervan. Dat leidde tot een aantal voorstellen voor een groenere GGZ:

  • Het actief betrekken van mensen in de omgeving van de GGZ-terreinen bij het vergroenen van de terreinen waarop de instellingen staan.
  • Het enthousiast maken van de behandelaars en begeleiders om vaker naar buiten te gaan met cliënten.
  • Het biodiverser en klimaatvriendelijk maken van gebouwen en terreinen die gebruikt worden voor de behandeling van cliënten.

Wandelen vermindert depressie en stress

Tijd in de natuur doorbrengen, heeft verschillende positieve effecten voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Buiten zijn werkt ontspannend waardoor het lichaam minder cortisol aanmaakt en meer oxytocine. Mensen ervaren dus minder stress en meer geluksgevoel. Daardoor maken ze makkelijker contact en voelen ze zich meer verbonden met anderen. Daarnaast zorgen bomen voor schone lucht doordat ze CO2- concentraties verminderen en schadelijke stoffen uit de lucht filteren. Wie buiten is, beweegt automatisch meer en dat is gezond. Elke dag wandelen kan klachten als depressie, stress en angststoornissen met de helft doen afnemen.

Vergroenen van de werkplek

Het Groene Recept is opgesteld in samenwerking met IVN Natuureducatie. Volgens Brits onderzoek voelen mensen die minstens 120 minuten per week in de natuur doorbrengen, zich gelukkiger. Nu staan veel bedrijfspanden in een stedelijke omgeving en tussen andere gebouwen. Toch zijn er ook dan mogelijkheden voor vergroening en meer groenbeleving. De werkplek vergroenen door plaatsen van planten en ‘groene’ wandbekleding verbetert het binnenklimaat. Daarnaast kunnen werkgevers lunchwandelen stimuleren, vaker bedrijfsactiviteiten in de buitenlucht organiseren en de mogelijkheden voor vergroening van de omgeving onderzoeken, eventueel in samenwerking met andere werkgevers op hetzelfde terrein of in hetzelfde pand.