Stress en overbelasting binnen de perken houden

Dienstverlener Arbo Unie ziet het somber in voor de ontwikkeling van stress en overbelasting. Arbo Unie schetst een scenario waarin een kwart van de werkenden geheel of gedeeltelijk uitvalt door die twee factoren.

15 oktober 2019 | Door redactie

Arbo Unie schetst een sombere toekomst, met in 2030 zoveel stress en overbelasting door het werk dat een kwart van de werkende bevolking hierdoor beïnvloed zou kunnen worden. Hiermee wil Arbo Unie vooral een signaal afgeven dat de werkdruk (tool) te hoog dreigt te worden. Als werkgevers daar onvoldoende aandacht voor hebben, kan dat op termijn gevolgen hebben, zoals uitval. Tegelijkertijd is het lastige materie, omdat mensen die last hebben van burn-outklachten – 20% in het onderwijs en 25% in de zorg – niet gelijkgesteld kunnen worden aan degenen die uitvallen omdat ze daadwerkelijk een burn-out hebben. Dat aantal ligt aanzienlijk lager. Het is dus niet gezegd dat iedereen die klachten ondervindt, ook daadwerkelijk uitvalt. 

Hoogopgeleiden vaker het slachtoffer 

De Nationale Arbeidsenquête heeft er cijfers over. Uitputtingsklachten komen iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Kwetsbare momenten liggen aan het begin en aan het eind van de loopbaan, met de meest getroffen leeftijdscategorieën 25-35 jaar (17%) en 55-65 jaar (16%). Met 20% klachten gaat het onderwijs als sector aan kop. Hoogopgeleiden zijn vaker het slachtoffer (14%) dan laag- of gemiddeld opgeleiden (12%). Ook uitzendcontracten zijn een bron van stress (16%).

Kwetsbare groepen 

In ieder geval is het goed om stress en overbelasting op het werk zo veel mogelijk te voorkomen. Het is dan ook erg belangrijk dat werkgevers zorgen voor autonomie, werkplezier, uitdaging en betrokkenheid. Daarnaast natuurlijk vermindering van werkdruk en regelmatige gesprekken met werknemers om van hun wel en wee op de hoogte te blijven. Bovengenoemde kwetsbare groepen verdienen daarbij extra aandacht.

Bijlagen bij dit bericht