Stress hoeft niet te leiden tot verzuim

18 september 2017 | Door redactie

Werkgerelateerd verzuim wordt in een derde van de gevallen veroorzaakt door stress. Leidinggevenden kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van stress bij werknemers, maar die rol is niet zaligmakend.

Geen enkele baan is stressvrij, maar stress hoeft niet altijd tot verzuim te leiden. Dit hangt mede af van de manier waarop een werknemer met stress omgaat. Stress kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door nieuwe taken, overwerk (tools) of lastige klanten. De leidinggevende kan hierop inspelen door taken weg te nemen, maar andere mogelijkheden zijn minder rigoureus en op de lange termijn effectiever omdat ze de werknemer handvatten geven om met stress om te gaan. 

Als stress op de loer ligt

Als de werknemer merkt dat stress op de loer ligt (tool), kan hij de hulp inschakelen van collega’s en vragen om terugkoppeling. De leidinggevende kan helpen door de werknemer meer autonomie te geven en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden, zodat de werknemer beter kan omgaan met bepaalde zaken.
Ook het aanpassen van de planning kan stress voorkomen, want mogelijk zijn taken te strak ingepland. Daardoor loopt een werknemer constant achter de feiten aan en slaat hij om die reden misschien pauzes over, terwijl onderbrekingen van het werk werknemers gezonder houden. 

Stressbestendig delegeren

Het kan ook zijn dat werknemers stress ervaren, omdat juist hun leidinggevende onder druk staat en daardoor minder goed bereikbaar is voor zijn werknemers. Leidinggevenden hebben meer verantwoordelijkheden die kunnen leiden tot stress (tool) en een manier om dat op te lossen is door taken te delegeren. Daar ligt vaak het euvel bij managers.
Bij het delegeren van taken (tool) is het niet de bedoeling om continu te controleren of de taak wel goed wordt uitgevoerd. Dat levert immers alsnog extra werk, en stress, op.. Het is zaak om duidelijke afspraken te maken bij het delegeren van taken.