Te druk? Delegeer taken aan medewerkers

27 mei 2020 | Door redactie

Door het lange thuiswerken kan extra workload ontstaan: leidinggeven gaat anders en bepaalde zaken kosten meer tijd dan wanneer werknemers op kantoor zijn. Dat kan zorgen voor overuren maken, achter de feiten aanlopen en verhoogde werkdruk. Wellicht is het delegeren van taken aan medewerkers een oplossing.

Sommige medewerkers hebben nu ze thuiswerken hun werk in minder tijd af. Niet afgeleid door een drukke kantoortuin, collega’s die binnenlopen of gesprekken bij de koffieautomaat, houden ze tijd over. Die kunnen ze goed benutten door nieuwe en uitdagende taken op te pakken. Bijvoorbeeld van hun manager. Een win-winsituatie: de leidinggevende heeft minder op zijn bord en de extra verantwoordelijkheden motiveren medewerkers. 

Taken om te delegeren

Kerntaken van een leidinggevende zoals corrigeren, motiveren, coachen en belonen kunnen niet worden gedelegeerd. Operationele en routinematige taken wel. Kies een medewerker met de beste competenties voor de taak, dat scheelt begeleiden. Uiteraard is de eerste stap om te kijken of hij er tijd en ruimte voor heeft. Bij het overdragen van de taak moeten het belang en de inhoud ervan duidelijk zijn en moet de medewerker goed worden geïnstrueerd

Opzadelen met rotklussen

Leg de medewerker zorgvuldig uit wat er van hem verwacht wordt, wat het doel en de planning zijn. Maak afspraken om te overleggen over de voortgang. Is het een afgebakende taak? Spreek dan af op welk moment het werk klaar moet zijn. Geef niet de indruk dat de medewerker wordt opgezadeld met de rotklussen. Geef wel aan waarom juist deze medewerker is gekozen voor de taak. Bijvoorbeeld omdat hij al bepaalde kennis en ervaring in huis heeft om de werkzaamheden goed uit te voeren. De eindverantwoordelijke leidinggevende houdt natuurlijk de vinger aan de pols, maar pas op: ga niet micromanagen. Daar heeft u het ook veel te druk voor.

Bijlagen bij dit bericht

Delegeren
E-learning | VideoCollege 15 minuten