Toename werkdruk door verzamelen data ligt op de loer

Organisaties die medewerkersdata verzamelen, denken zo onder andere hun werkprocessen te kunnen verbeteren. Maar hier liggen een aantal grote risico’s op de loer. Hiervoor waarschuwt het Rathenau Instituut in een rapport.

5 november 2020 | Door redactie

Organisaties zijn geneigd data van hun werknemers te verzamelen. De mogelijkheden zijn er immers. Dat kunnen op het oog onschuldige data zijn, zoals de in- en uitloggegevens bij het betreden of verlaten van het kantoorpand. Die informatie wordt geanalyseerd en een algoritme trekt er conclusies uit. Maar werkgevers kunnen ook de bedoeling hebben om hun werknemers te controleren, zoals gebeurt als ze toetsaanslagen vastleggen, of screenshots van het scherm maken om te controleren welke websites er open staan. Nog los van de andere implicaties waarschuwt het Rathenau Instituut ervoor dat dit leidt tot het opschroeven van de werkdruk. Werknemers voelen zich opgejaagd als ‘het systeem’ heeft bepaald dat zij precies 20 minuten theepauze mogen en als dat ook gemeten wordt.

Waardevol werk raakt op achtergrond

Ook reduceert zo’n aanpak werk tot een aantal meetbare onderdelen. Waardevol werk dat niet of niet makkelijk te registreren is, wordt ‘afgestraft’ en raakt op de achtergrond. Ook dat leidt tot baanontevredenheid, omdat werknemers niet meer de tijd hebben voor reflectie, creativiteit en het gevoel zelf de regie te hebben. Volgens het Rathenau Instituut moet er dus een discussie op gang komen. In de huidige vorm lijken vooral werkgevers te profiteren, maar ook zij zullen op termijn merken dat ze te eenzijdig gaan werken en kansen missen. Daarnaast kunnen ze geconfronteerd worden met nog meer uitval van werknemers door stress en burn-out (tool)