Week van de Werkstress van 16 t/m 19 november

12 november 2015 | Door redactie

De tweede editie van de Week van de Werkstress vindt in 2015 plaats van 16 tot en met 19 november. Daarin gaan werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek over werkstress. Ook zijn er allerlei activiteiten om werkstress te verminderen. Er is dit jaar speciale aandacht voor jongeren, omdat die groep de grootste kans heeft op een burn-out.

Samen met TNO en het Nederlands Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Week van de Werkstress. Allerlei organisaties doen mee en organiseren dan verschillende activiteiten om werkstress onder de aandacht te brengen. Denk daarbij aan gesprekken over werkstress, werkplezier en de balans tussen werk en privé. Maar het is ook mogelijk om een stresstest te doen, een yogaworkshop te volgen of informatie te krijgen over bewegen in de lunchpauze.

Groter risico op tweede burn-out

Werkstress komt veel voor, zelfs zo veel dat werkstress de lijst met beroepsziekten aanvoert. Werknemers kunnen hun werkstress checken op de Facebook-pagina van de campagne. Vooral jongeren lopen een groot risico op een burn-out. En heeft een werknemer eenmaal een burn-out gehad, dan loopt hij een groter risico om een tweede te krijgen. Belangrijk dus om ook met jongeren het gesprek over werkstress en de preventie van burn-out (tool) aan te gaan.

Communiceren over de Week van de Werkstress

Wilt u in uw organisatie ook extra aandacht besteden aan werkstress? Maak dan gebruik van de toolbox (zip-file), daarin vindt u onder andere beeldmateriaal om te kunnen communiceren over de Week van de Werkstress.
De Week van de Werkstress is onderdeel van een vierjarige campagne van het ministerie van SZW over psychosociale arbeidsbelasting. Daaronder vallen werkdruk en werkstress, agressie en geweld, pesten en intimidatie.