Werkdruk managers bovengemiddeld hoog

20 november 2015 | Door redactie

Uit diverse onderzoeken blijkt dat werknemers het best zwaar te verduren hebben op de werkvloer. De werkdruk is hoog met als gevolg dat werkstress en burn-outs geen vreemde verschijnselen zijn. Managers en leidinggevenden hebben het echter het zwaarst te verduren.

Er is de laatste tijd nogal wat aandacht voor werkstress, burn-out en werkdruk. Veel medewerkers hebben met deze problemen te maken en vinden dat de werkgever te weinig maatregelen neemt om ze tegen te gaan. Managers en leidinggevenden blijken het echter het zwaarst te verduren te hebben. Dit blijkt uit cijfers van CBS.

Managers werken snel, heel veel en extra hard

Van alle werknemers geven managers het vaakst aan dat hun werkdruk hoog is. CBS stelde dit vast aan de hand van een enquête onder werknemers (van 15 tot 75 jaar). De enquêtevragen hadden met name betrekking op erg snel, heel veel of extra hard werken. Op basis daarvan is de werkdruk bepaald. Managers uit de horeca, detailhandel en commerciële dienstverlening geven aan dat ze met alle drie te maken hebben en daardoor een bovengemiddelde werkdruk ervaren. Dit geldt ook voor managers in de productie en managers op administratief en commercieel gebied die op de voet gevolgd worden door algemeen directeuren, juristen, vertegenwoordigers en inkopers.

Hoge werkdruk kan leiden tot werkstress en burn-out

Een hoge werkdruk kan leiden tot burn-outklachten en verzuim. Bij ruim 6% van alle werknemers speelden werkdruk of werkstress een rol bij hun meest recente verzuim. Behalve docenten verzuimden managers in de productie en de gespecialiseerde dienstverlening en juristen naar verhouding vaak vanwege werkdruk. Onder algemeen directeuren was het verzuim door werkdruk relatief laag.