Werkgevers nalatig in aanpak werkdruk

8 juli 2016 | Door redactie

Uit controles van Inspectie SZW blijkt dat de meeste werkgevers nog geen beleid hebben om werkdruk aan te pakken. En dat terwijl werkdruk tot verzuim en hoge kosten kan leiden. Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim komt door werkstress veroorzaakt door werkdruk.

Werkgevers en werknemers hebben nog een lange weg te gaan als het gaat om de aanpak van werkdruk. Inspectie SZW voerde een jaar lang inspecties uit naar werkdruk en vroeg 81 organisaties of werkdruk bij hen voorkomt. Ook keek de inspectie of de oorzaken van werkdruk bekend waren en of werkgevers voldoende maatregelen namen om werkdruk te voorkomen. Bij 67% van de geïnspecteerde organisaties zijn in totaal 102 overtredingen geconstateerd. Ongeveer 75% daarvan had te maken met tekortkomingen in de aanpak van werkdruk. Hoewel werkdruk in deze organisaties een arbeidsrisico is, was er geen beleid gericht op vermindering van de werkdruk.

Werkdruk opnemen in RI&E

Werkdruk is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en hoort als zodanig opgenomen te worden in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (tool) (RI&E). Dat gebeurt bij de meeste organisaties niet en dat terwijl te hoge werkdruk kan leiden tot klachten en verzuim, maar ook tot lagere productiviteit en ontevreden klanten. TNO berekende dat 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress, vooral door werkdruk. Werkgevers schijnen niet te beseffen hoe groot het probleem is; volgens TNO gaat het om 7.555.000 werkdagen of bijna 21.000 fte aan verzuim per jaar en kost dit werkgevers € 1,8 miljard  per jaar.

Samenwerken met deskundigen

Inspectie SZW wil dat werkgevers samen met deskundigen aan de slag gaan om werkdruk aan te pakken. Werkgevers moeten het gesprek over werkdruk aangaan. Niet alleen met leidinggevenden en werknemers, maar ook met arbodiensten, kerndeskundigen en sociale partners. Ook de arboprofessional, preventiemedewerker en ondernemingsraad (OR) zouden dit onderwerp op de agenda moeten zetten en kunnen externe deskundigen inschakelen als zij dat nodig vinden. De Inspectie SZW benadrukt dat de aanpak van werkdruk wettelijk verplicht is. Bovendien kan het uw organisatie een hoop geld schelen.