Werknemer heeft meer stress dan tijdens crisis

1 maart 2016 | Door redactie

In 2015 ondervonden werknemers meer stress door een hoge werkdruk dan tijdens de crisis in 2011. Dat blijkt uit een onderzoek van vakcentrale FNV onder 46.000 werknemers. De toename in werkdruk geldt voor zowel werknemers met een vast contract als voor werknemers met flexibele contracten.

Volgens de FNV is de toename van de werkdruk voor werknemers met een vast contract verklaarbaar vanuit de toegenomen flexibilisering. De continuïteit op de werkvloer ligt steeds minder bij de vaste werknemers, en dat levert stress (tool) op. Twee derde van de vaste werknemers ervoer in 2015 een hoge werkdruk (tool). Bovendien vindt de helft van de werknemers met een vast contract het werk geestelijk of emotioneel zwaar. In 2011 ging het nog om 33%. Ook wordt er steeds meer overgewerkt. De FNV spoort werkgevers daarom aan om meer vaste werknemers in dienst te nemen om zo de last beter te verdelen.

Risico’s van werkdruk

Via het onderzoek, de Gewoon Goed Werk Meter, kunnen werknemers aan de hand van een aantal vragen een beeld krijgen van hun eigen werkdruk en hoe ze die kunnen verlagen. Werkgevers kunnen zelf ook aantal stappen zetten om de risico’s van een te hoge werkdruk te herkennen en aan te pakken (tool). Werknemers kunnen ten slotte baat hebben bij een cursus timemanagement (tool) om werkdruk beter het hoofd te bieden.