Zet stress en oververmoeidheid op de agenda!

27 augustus 2015 | Door redactie

Bijna de helft van de Nederlanders is regelmatig oververmoeid, opgebrand en gestrest. Om te voorkomen dat werknemers met de gevolgen daarvan – concentratieproblemen, hoofdpijn en slaapproblemen – te maken krijgen, is het belangrijk om werkstress snel met uw OR op de agenda te zetten. Zo moet werkstress onderdeel zijn van de risico-inventarisatie en -evaluatie en er moeten preventieve maatregelen worden genomen.

Onderzoek van Psychologie Magazine laat zien dat veel Nederlanders het lastig vinden om te ontspannen; zelfs op vakantie gaan, lijkt niet echt te helpen. In de week na thuiskomst ervaren ze net zo veel stress als voor de vakantie. Ruim een derde lukt het niet om tijd te vinden voor ontspanning.
In het nieuwsartikel ‘Relatie tussen werkstress en fysieke klachten’ heeft u ook al kunnen lezen dat werkstress ervoor kan zorgen dat al bestaande lichamelijke klachten verergeren.

Structurele veranderingen om stress tegen te gaan

Slechts 20% van de Nederlanders zorgt voor structurele veranderingen in het werk om zo stress tegen te gaan. Bijvoorbeeld door vaker ‘nee’ te zeggen en de taken anders te organiseren. Nog eens 20% zou dit graag willen, maar krijgt het nog niet voor elkaar. Als gevolg van stress krijgen werknemers niet alleen te maken met klachten zoals concentratieproblemen en hoofdpijn, maar kunnen ze zich ook (voor langere tijd) ziek melden.

Tips om een (te) hoge werkdruk aan te pakken

Om een hoge werkdruk bij uw achterban te leren herkennen, maakt u gebruik van de tool ‘Herken hoge werkdruk’. Een te hoge werkdruk kan immers leiden tot werkstress. In een andere tool vindt u tips om de werkdruk aan te pakken, bijvoorbeeld door werknemers een cursus timemanagement of assertiviteit aan te bieden of door de werkdruk regelmatig in overleggen te bespreken. Alleen een cursus is echter niet genoeg; werkgever en werknemers zullen ook moeten kijken naar structurele wijzigingen in de manier van werken.