Zorgpersoneel ziek door stress op het werk

11 april 2012 | Door redactie

Werknemers van zorg- en welzijnsinstellingen hebben steeds meer te maken met agressie en een te hoge werkdruk. Dit leidt tot meer stress op het werk en daardoor een hoger ziekteverzuim dan in andere sectoren. Werkgevers moeten meer actie ondernemen om dit tegen te gaan. De inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), kondigt daarom een speciale controleactie in de sector aan.

Voor de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, is het aanpakken van werkdruk een van de belangrijkste speerpunten in 2012 en 2013. In de sector zorg en welzijn werken ruim 1,2 miljoen mensen. Het ziekteverzuim ligt met 5,2 % in deze sector ongeveer een kwart hoger dan het gemiddelde van 4,2 % in andere sectoren.

Werkgever is verplicht om maatregelen te treffen

Als werkgever bent u verplicht om maatregelen te treffen als uw personeel door werkdruk ziek of arbeidsongeschikt wordt. Maak daarom serieus werk van een beleid tegen stress. Met deskundige hulp, bijvoorbeeld van uw arbodienst, kunt u door een goed gezondheidsbeleid het risico op ziekteverzuim verminderen. Het is echter lastig om dit te beïnvloeden, aangezien een gezonde levensstijl een privékwestie is. Het is dan ook niet makkelijk om een gezondheidsbeleid te ontwikkelen.