Hoe komen we te weten of werknemers de werkdruk als te hoog ervaren?

10 november 2020

Wij hebben een vrij hoog ziekteverzuim en ik heb het idee dat werknemers de werkdruk als (te) hoog ervaren. Hoe krijgen we dit het beste boven tafel?

Als u wilt peilen hoe het is gesteld met het werkplezier van werknemers, doet u er goed aan om te starten met een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). U kunt zo onderzoeken hoe het staat met de betrokkenheid, motivatie en tevredenheid van werknemers. Dit kan u inzicht geven in de oorzaken van verzuim en verloop en de ervaren werkdruk in de organisatie.

Ook kunt u er de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) mee meten: is er sprake van ongewenst gedrag zoals discriminatie, seksuele intimidatie en pesten en zo ja, in welke mate?

Ondernemingsraad betrekken

Het MTO kunt u afnemen via een online vragenlijst in een beveiligde online omgeving. Werknemers kunnen de lijst gewoon onder werktijd invullen. Houd wel rekening met werknemers die geen toegang tot een pc hebben. Zij kunnen wellicht een uitgeprinte vragenlijst met de hand invullen en in een afgesloten box deponeren.

Daarnaast heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht op regelingen die met de arbeidsomstandigheden te maken hebben. Betrek de OR dus tijdig; dat is ook handig voor inhoudelijke input. De OR heeft waarschijnlijk via de achterban al inzicht in de problemen die op de werkvloer zouden kunnen spelen. Misschien heeft de raad wel klachten ontvangen van individuele werknemers. De OR kan richting geven aan het onderzoek en moet instemmen met de inhoud.