Werkdruk

Een te hoge werkdruk betekent dat de eisen van de situatie niet in balans zijn met de capaciteiten van een werknemer. Een werknemer moet bijvoorbeeld te veel doen in een te korte tijd. Lang aanhoudende hoge werkdruk kan leiden tot klachten bij een werknemer, bijvoorbeeld spanningsklachten, overspannenheid of zelfs een burn-out. Het is dus belangrijk om werkdruk op een gestructureerde manier aan te pakken. Een eerste stap is om - bijvoorbeeld samen met de werknemer - de werkdrukveroorzakers in beeld te brengen. Daarnaast kunt u denken aan het herverdelen van werkzaamheden, bijscholen van de werknemer of aanpassen van de werkwijze. Ook een meer flexibele of behulpzame houding van collega’s kan veel oplossen.

Uitgelicht

OR moet bij advies letten op gevolgen werkdruk

De ondernemingsraad (OR) heeft adviesrecht over voorgenomen besluiten van bedrijfseconomische aard. Bij een adviesaanvraag hierover...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 21-06-2019

Oplossing werkdruk niet alleen kwestie van meer...

Structureel hoge werkdruk kan leiden tot werkstress en ervoor zorgen dat werknemers langdurig uitvallen. In de Week van de Werkstress...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 12-11-2019

Herken hoge werkdruk

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was de werkdruk nog nooit zo hoog als tegenwoordig. Driekwart van de hoogopgeleiden zegt...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 12-08-2019

Hoe zeg ik het beste 'nee' tegen extra werk?

Als sprake is van hoge werkdruk en werknemers proberen extra werk bij een collega uit uw team neer te leggen, hoe kunnen ze daar dan...

Vraag en antwoord
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 30-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Werkgeversaansprakelijkheid voor psychosociale arbeidsbelasting

PSA 5 minuten | 27-05-2021

Het aantal werknemers dat ziek wordt door werkstress en werkdruk, is de afgelopen jaren toegenomen. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat...

Werkdruk in uw organisatie structureel verlagen

Werkdruk 4 minuten | 12-04-2021

Werkdruk kan ontegenzeggelijk het werkplezier danig vergallen. Het is dan ook belangrijk om te achterhalen waar de stress vandaan komt en om...

Op een zinvolle manier werkdruk objectiveren

Balans werk-privé 4 minuten | 20-11-2020

Werkdruk komt als arborisico veel voor. Er zijn volop tools en middelen. Maar het onderwerp is óók vaak omstreden. Werkgevers en werknemers...

Infographics

Thuis omgaan met werkdruk

Werkdruk Publicatiedatum 02-12-2020

Het combineren van werk en privé bij thuiswerken kan stress opleveren. Om dit te voorkomen moet u op een aantal zaken letten. Afwisseling, voldoende beweging en...

Werkstress door PSA

PSA Publicatiedatum 24-09-2020

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting...

Vraag en antwoord

Hoe pakken we cyberpesten (digitaal pesten) aan binnen onze organisatie?
Het is duidelijk dat pesten als bestaand risico thuishoort in de RI&E (toolbox). Als u dit risico wilt inschatten, is het belangrijk kennis te hebben van de mogelijke vormen van pesten, de gevolgen daarvan en hoe uw organisatie hiermee om kan gaan. Naast de directe en indirecte vormen... Lees het hele antwoord