Vermeld geen BSN bij financiële aanvragen

Het burgerservicenummer (BSN) mag niet voorkomen in het advies- en aanvraagtraject van een financieel product, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Brancheorganisaties van onder andere banken, verzekeraars en IT-leveranciers vragen hiervoor de aandacht. Zij stuurden recent een brief hierover naar de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

26 oktober 2020 | Door redactie

Voor het aanvragen van financiële producten is het vaak nodig voor ondernemers om loonstroken en jaaropgaven te verstrekken. Op de documenten die worden verstrekt, wordt nog steeds vaak het BSN vermeld. Brancheorganisaties van verzekeraars, banken, financieel adviseurs, franchiseketens, serviceorganisaties en IT-leveranciers melden aan de NBA dat accountants de financiële sector enorm zouden helpen als zij het BSN niet meer zouden vermelden op jaaropgaven en loonstroken (tool) als deze worden gebruikt voor het aanvragen van financiële producten door de eisen die zijn gesteld vanuit de AP. In loonstroken is het opnemen van het BSN sowieso niet meer toegestaan.  

Contact met de overheid

Het BSN is bedoeld voor het contact tussen de overheid en de burger. Het is verplicht om het BSN op te nemen in de jaaropgave die naar de Belastingdienst wordt gestuurd. Het is niet toegestaan dat niet-overheidsinstellingen het BSN verwerken, tenzij de wet dit verplicht heeft gesteld, zo schrijven de organisaties in hun brief. De verwerking van het BSN in de correspondentie tussen adviseurs met klanten, bijvoorbeeld bij advies, bemiddeling, verkoop, preventief beheer, claims of het verhelpen van betalingsproblemen, is dus verboden. 

Document zonder BSN

Het dringende verzoek van de brancheorganisaties aan accountants is om als een klant een document aanvraagt voor een advies- en aanvraagtraject van een financieel product dit op te stellen zonder BSN of het BSN te verwijderen op het document voordat dit wordt verstuurd. Een andere mogelijkheid is dat accountants klanten online de mogelijkheid bieden om het document zonder BSN te downloaden.
De brief (pdf) is verstuurd door de volgende organisaties: Hypotheken Data Netwerk (HDN), de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs- en bemiddelaars (NVF), het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging Financieringsondernemingen Nederland (VFN).