Afname van fiscale faciliteiten voor zzp’ers

3 november 2014 | Door redactie

Op dit moment is de overheid veel geld kwijt aan het aantal zzp’ers dat maar blijft toenemen. Zzp’ers maken namelijk gebruik van de fiscale faciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek. Het kabinet doet nu onderzoek naar de positie van de zzp’er. Er zijn nog geen definitieve resultaten, maar uit uitgelekte onderzoekstukken lijkt het erop dat het kabinet gaat snijden in de fiscale faciliteiten voor de zzp’er. Ook wordt het voor uw onderneming minder aantrekkelijk om zzp’ers in te huren.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen profiteren van de verschillende fiscale faciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Het aantal zzp’ers is gestegen van 632.000 in 2009 naar 800.000 dit jaar en de komende jaren zal dit aantal nog verder stijgen. Om ervoor te zorgen dat de schatkist minder geld kwijt is aan de zzp’ers, is er een onderzoek gestart naar de positie van de zzp’er.

De eerste onderzoeksresultaten komen rond 1 december

De eerste resultaten van het onderzoek komen rond 1 december, maar recent zijn er toch al wat resultaten uitgelekt. Zo zou de zelfstandigenaftrek afgebouwd moeten worden, omdat het de overheid jaarlijks € 1,8 miljard kost. Ook de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling staan ter discussie. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft onlangs gereageerd op het uitlekken van deze onderzoeksresultaten. Hij geeft aan dat het indammen van het aantal zzp’ers geen doelstelling van het kabinet is. Het kabinet wil echter wel kijken hoe ze om kunnen gaan met de snel groeiende groep zzp’ers. Het toenemend aantal zzp’ers heeft namelijk wel gevolgen voor de economische ontwikkeling, het stelsel van sociale zekerheid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. De werkgroep moet dat eerst onderzoeken en daarna gaat het kabinet kijken wat er moet veranderen.

Het inhuren van een zzp’er is straks minder aantrekkelijk

Het verminderen van de fiscale faciliteiten zou de groei van het aantal zzp’ers moeten beperken. Daarnaast is het voor uw onderneming straks minder aantrekkelijk om een zzp’er in te huren omdat door de ‘Beschikking geen loonheffingen’ uw onderneming dan verantwoordelijk kan worden gesteld voor het beoordelen van de arbeidsrelatie met de opdrachtnemer.