Alternatief VAR: een voorproefje

9 oktober 2015 | Door redactie

Op de website van de Belastingdienst vindt u sinds kort twee voorbeeldovereenkomsten die de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gaan vervangen. In die twee situaties is er geen sprake van een dienstbetrekking en hoeft uw bv als opdrachtgever dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Per 1 januari 2016 wil de fiscus gaan werken met een stelsel van modelovereenkomsten voor het beoordelen van de arbeidsrelaties van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het hiertoe ingediende wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties ligt nu nog bij de Eerste Kamer. Het is echter nu al mogelijk om nieuwe en bestaande overeenkomsten door de Belastingdienst te laten beoordelen.

Voorbeeldovereenkomsten VAR op site fiscus

Het gaat om de volgende voorbeeldovereenkomsten:

Als opdrachtgever hoeft u, als de overeenkomst voldoet aan het model, geen rekening te houden met de loonheffingen zolang u samen met de opdrachtnemer werkt volgens deze goedgekeurde overeenkomst. De gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten zijn voor een specifieke groep opdrachtgevers en zzp’ers bedoeld. Uiteraard kunt u deze overeenkomsten gebruiken als basis voor uw eigen overeenkomsten. Het is dan nog wel belangrijk dat u de overeenkomst ter goedkeuring voorlegt aan de Belastingdienst (tool).

VAR van uw opdrachtnemer is nog geldig

Overigens is op dit moment de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) nog geldig. De Belastingdienst wil de komende maanden verschillende voorbeeldovereenkomsten op de website zetten. Opdrachtgevers en zzp’ers weten daardoor op tijd wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn. Het is nu afwachten of het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer komt.