Alternatief voor de VAR en BGL in de maak

26 februari 2015 | Door redactie

Hoewel het de bedoeling was dat de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen zou worden door de Beschikking geen loonheffingen (BGL), was er ontzettend veel kritiek op dit voorstel. Staatssecretaris Wiebes van Financiën is dan ook bezig met een alternatief en heeft aangegeven wat de laatste stand van zaken is.

In het bericht 'Onzekere toekomst voor BGL in plaats van VAR' las u al dat de Tweede Kamer niet bijzonder enthousiast is over de BGL. Ook vanuit de praktijk is er behoorlijk wat kritiek op de nieuwe regeling. Verschillende werknemers- en werkgeversorganisaties hebben daarom een alternatief voor de BGL aangedragen. Hierin krijgt zowel opdrachtnemer als opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de feiten en omstandigheden die aan de Belastingdienst zijn doorgegeven. Die verdeling van de verantwoordelijkheid is volgens de organisaties bij de BGL niet voldoende gewaarborgd. Daarnaast stellen de organisaties voor om het systeem te vereenvoudigen.

Parlementaire behandeling BGL stilgelegd

De Tweede Kamer weigerde naar aanleiding van de kritiek uit de praktijk om het voorstel voor de BGL te behandelen. Voor Wiebes was dat reden om eens goed te kijken naar het aangedragen alternatief. In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven dat het kabinet onderzoekt of het voorstel van de werknemers- en werkgeversorganisaties aan alle wensen tegemoetkomt. Daarnaast moet de Belastingdienst volgens Wiebes meer mogelijkheden krijgen om handhavend op te treden en het evenwicht te herstellen in de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer. In februari en maart zullen de werknemers- en werkgeversorganisaties aanschuiven om het alternatief met de staatssecretaris te bespreken.

In het voorjaar weer een nieuwe brief

De staatssecretaris komt in het voorjaar met een brief over de uitkomsten van het onderzoek. Hij zal daarbij aangeven wat de gevolgen van het alternatief zijn voor de BGL. In zijn brief zal de staatssecretaris ook ingaan op de gevolgen voor de geldigheid van de VAR 2014. Tot er meer duidelijk is, kunt u de VAR voor 2014 ook in 2015 blijven gebruiken, zolang het maar gaat om dezelfde werkzaamheden en de omstandigheden en voorwaarden niet zijn gewijzigd. Wanneer u wel een VAR 2015 nodig heeft, leest u in het bericht 'Soms wel Verklaring arbeidsrelatie 2015 nodig'.