Alternatief voor VAR door de Tweede Kamer

6 juli 2015 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) moet vervangen voor een stelsel van modelovereenkomsten. Hiermee lijkt het er op dat de vervanger van de VAR op 1 januari 2016 definitief wordt.

In het nieuwsartikel ‘Voorbeeldovereenkomst vervangt VAR’ las u over de alternatieve methode die staatssecretaris Wiebes van Financiën aan het ontwikkelen is als alternatief voor de VAR. Inmiddels heeft hij zijn voorstel voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (pdf) naar de Tweede Kamer gestuurd en heeft de Kamer met dit voorstel ingestemd.

Stelsel moet schijnconstructies tegengaan

De nieuwe wet moet de VAR-systematiek vervangen door een stelsel van door de Belastingdienst goedgekeurde modelcontracten. Als uw onderneming met een zzp’er zo’n modelcontract sluit en ook daadwerkelijk in overeenstemming met het contract werkt, is uw onderneming gevrijwaard van het afdragen van loonheffingen voor die zelfstandige. Doordat uw bv een grote rol heeft in de keuze en invulling van het contract, wordt uw verantwoordelijkheid voor het al dan niet afdragen van loonheffingen ook groter.
Het doel van de nieuwe wet is om schijnconstructies met zzp’ers aan te pakken. Op dit moment is maar moeilijk te controleren of een opdrachtnemer met een VAR-dga of VAR-wuo ook werkelijk een echte zelfstandige is. Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer voorgelegd. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 van kracht wordt.