Altijd verwijzen naar modelovereenkomst

7 oktober 2015 | Door redactie

Onlangs zijn de eerste twee voorbeeldcontracten uit het stelsel van modelovereenkomsten gepubliceerd. Uit de tekst van deze overeenkomsten blijkt dat de mogelijkheid om een vrijwaring te ontlenen aan deze modellen vervalt als u in uw contract niet expliciet verwijst naar de modelovereenkomst.

Als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties instemt, wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 januari 2016 vervangen door een stelsel van modelcontracten. U kunt uw nieuwe en bestaande overeenkomsten nu alvast door de Belastingdienst te laten beoordelen. Recent heeft de Belastingdienst de volgende twee voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd:

De gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten zijn voor een specifieke groep opdrachtgevers en zzp’ers bedoeld. Uiteraard kunt u deze overeenkomsten gebruiken als basis voor uw eigen overeenkomsten.

Een goedkeuring is niet onbeperkt geldig

Als u de modelovereenkomsten gebruikt, is het nog wel belangrijk dat u de overeenkomst ter goedkeuring voorlegt aan de Belastingdienst (tool). U kunt echter pas een vrijwaring ontlenen aan de modelovereenkomst als u de volgende verwijzing in uw contract op neemt: ‘Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op (datum) onder nummer X beoordeelde overeenkomst.’ De goedkeuring is vijf jaar geldig. Wetswijzigingen en jurisprudentie kunnen er echter voor zorgen dat de verleende goedkeuring op een eerder moment vervalt.

De VAR is op dit moment nog geldig

Op dit moment is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) nog geldig. De Belastingdienst wil de komende maanden verschillende voorbeeldovereenkomsten op de website zetten. Opdrachtgevers en zzp’ers weten daardoor op tijd wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn. Het is nu afwachten of het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer komt.