Automatische verlenging VAR vervalt

12 december 2012 | Door redactie

De automatische verlenging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervalt per 1 januari 2014. Werken er binnen uw organisatie freelancers of zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) attendeer hen dan hierop. Voor 2013 heeft de wijziging nog geen gevolgen maar in 2014 zullen zij hun VAR dus weer zelf moeten aanvragen bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst verlengt automatisch de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) als drie aaneengesloten jaren dezelfde VAR is afgegeven voor hetzelfde soort werkzaamheden. De Belastingdienst verlengt de VAR dan automatisch vanaf het vierde kalenderjaar. Deze automatische verlenging komt per 1 januari 2014 te vervallen. Freelancers of zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten dan dus weer ieder jaar zelf hun VAR aanvragen bij de Belastingdienst.

VAR vooraf aanvragen via webmodule

In de loop van 2013 is het mogelijk de VAR vooraf aan te vragen via een webmodule van de Kamer van Koophandel. Nu beoordeelt de Belastingdienst de arbeidsrelatie nog achteraf bij de looncontrole. Voor de gegevens die in de webmodule worden ingevuld, bent u als opdrachtgever verantwoordelijk. Het is dus belangrijk dat u goed controleert of de gegevens kloppen en of de opgegeven werkzaamheden overeenkomen met uw opdracht.

Geldigheid Verklaring Arbeidsrelatie

Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is maximaal 1 kalenderjaar geldig, van 1 januari tot en met 31 december. Als de VAR in de loop van het jaar is afgegeven, is deze geldig tot en met 31 december van dat jaar. Om zeker te weten dat de freelancers of zzp’ers binnen uw organisatie zelf zorg dragen voor de afdracht van de loonheffingen, moet u hen ieder jaar om een VAR vragen. Zo voorkomt u dat de Belastingdienst uw organisatie en naheffing oplegt voor de loonheffingen als blijkt dat de freelancer of zzp’er deze niet zelf afgedragen heeft.